Home Nyhetsoversikt
USS-jubileumslue 2021
USS-nytt17. September 2021

I anledning USS 25-årsjubileum har vi designet vår egen USS-lue som forhåpentligvis vil pryde mange hoder under jubileumslandsmøtet i Oslo 1.-2. november. USS-luen er en enkel og lettstrikket lue i mykt garn, med rullekant og navnebord i USS-farger. Vi har fått laget vår egen [ ] Les mer ...

Tamrein i fjellet i Sylan, foto: Tine larsen
USS-nytt09. September 2021

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) var tirsdag i denne uken i møte med statssekretærene Maren Hersleth Holsen (V) og Widar Skogan (KrF) og embetsverk i Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Tema var krisen i store deler av reindrifta som følge høyt rovdyrpress. [ ] Les mer ...

USS-nytt08. September 2021

På jubileumsmøtet vil aktuelle saker bli debattert:

Regjeringen er ventet på jubileumsmøtet med orientering om utmarkspolitikken, og vi er spent på å høre politikernes syn på hvem som skal bestemme over norsk natur.

Forvaltningsordningen for store verneområder. Miljødirektoratet [ ] Les mer ...

USS-nytt06. September 2021

Regjeringen har besluttet å starte opp arbeidet med ny forvaltningsordning for statsgrunn i Nordland og Troms og sendte i slutten av forrige uke ut en invitasjon til innspillsmøter i Mosjøen og Bardufoss hhv 8. og 9. september 2021. USS vil delta på møtene og oppforderer kommunene til det samme [ ] Les mer ...

Logoer for alle organisasjonene omtalt i artikkelen
USS-nytt02. September 2021

Regjeringen arbeider nå med oppfølgingen av høringsnotatet fra Skattedirektoratet om avgift på landbasert vindkraft. Notatet hadde høringsfrist 4. august. Et konkret avgiftsforslag vil sannsynligvis legges fram som en del av forslaget til statsbudsjett for 2022.

Energi Norge, Norwea, [ ] Les mer ...

USS-nytt01. September 2021

Bakgrunnen for invitasjonen er i følge Kommunal- og moderniseringsdepartementet at regjeringen har besluttet å starte arbeidet med å utrede ny forvaltningsordning for statseid grunn i Nordland og tidligere Troms fylke. Arbeidet er ledd i oppfølgingen av SRU IIs innstilling i NOU 2007:13Les mer ...

USS-nytt01. September 2021

Under Arendalsuka ble USS-leder Hanne Alstrup Velure invitert til en samtale om forskningsmiljøene som kunnskapsleverandører og betydningen av godt samarbeid der man forstår hverandre. Hanne er opptatt av at interesseorganisasjonene kan gi innspill til forskningsmiljøene om hvilke prosjekter som [ ] Les mer ...

USS-nytt19. August 2021

Kommunene er en viktig del av vårt demokrati. Kommunene er viktige høringsinstanser og prinsippet om lokalt selvstyre er grunnlovfestet. I Europarådets Charter av 15. oktober 1985 – som Norge har ratifisert – fremgår at en del av kommunenes inntekter skal komme fra lokale skatter og avgifter. [ ] Les mer ...

Banner for Arendalsuka 2021
USS-nytt13. August 2021

Fra mandag 16. august til fredag 20. august arrangeres Arendalsuka for 10. gang, og Naturresurskommunene deltar med alle sine medlemsorganisasjoner.

Naturressurskommunene er å finne på Sam Eydes plass stand 64 i Arendal sentrum, hvor du vil møte representanter fra organisasjonene  [ ] Les mer ...

Oslo Rådhus - Foto: hh oldman, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org
USS-nytt03. August 2021

Som følge av at regjeringen har valgt å utsette trinn fire av gjenåpningen på grunn av usikkerhet rundt deltavarianten og økt smittespredning både i Norge og internasjonalt, har Arbeidsutvalget i USS besluttet å utsette jubileumslandsmøtet til 1.–2. november 2021.

Arbeidsutvalget i USS [ ] Les mer ...

Pages

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.