Home Node Sekretariatet

Sekretariatet

Sekretariatet har ansvar for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen. Sekretariatet yter juridisk bistand til organisasjonen. Advokatfirmaet Lund & Co DA  har funksjonen som sekretariat.

 

Stein Erik Stinessen

Mobile: 
+47 99 11 99 12
Telephone: 
+47 99 11 99 00

Caroline Lund

Mobile: 
+47 99 11 99 01
Telephone: 
+47 99 11 99 00

Chirsti Erichsen Hurlen

Mobile: 
+47 99 11 99 65
Telephone: 
+47 99 11 99 00

Espen Andreas Volden

Mobile: 
99 11 99 04
Telephone: 
99 11 99 00

Henriette Hoel

Mobile: 
+47 99 11 99 24
Telephone: 
+47 99 11 99 00