Home Node USS vil fargelegge hovedstaden – hold av datoen 25.-26. august til jubileumsmøte!
Gruppefoto fra USS landsmøte på Ullensvang hotel i 2016

USS vil fargelegge hovedstaden – hold av datoen 25.-26. august til jubileumsmøte!

I 2021 fyller USS 25 år, og da har vi som ambisjon å fargelegge hovedstaden med bunader og festdrakter fra alle medlemskommunenes hjemsteder. Bildet er fra 20-års jubileet i Ullensvang kommune.

USS har aldri tidligere hatt flere medlemskommuner, og sakene er mer dagsaktuelle enn noen gang. Landsmøtene i USS har alltid tatt mål av seg til å være viktige politiske verksted i aktuelle saker for medlemskommunene. Enda viktigere blir 2021 hvor det er stortingsvalg. Dette gir USS en unik anledning til å få enda større oppmerksomhet rundt våre saker.

Vi vil markere jubileet med et variert program innenfor våre fagområder, politiskdebatt om distriktspolitikk og med Jubileumsmiddag i Oslo rådhus. Vi håper og tror at arrangementet lar seg gjennomføre som et fysisk møte, og planlegger ut ifra dette. Samtidig må vi ta forbehold om at arrangementet kan påvirkes av koronasituasjonen, og møtet vil bli gjennomført i samsvar med de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra myndighetene. Dette kan føre til endringer av rammene for jubileumsmøtet, for eksempel at det må gjennomføres digitalt. Men jubileumsmøte blir det – så hold av datoen!   

Nærmere informasjon om program og påmelding kommer straks.