Home Node USS Landsmøte 2019 - foredrag

USS Landsmøte 2019 - foredrag

Foredragene vil bli lagt ut nedenfor i Pdf format i samme rekkefølge som i programmet:

 • 0850 – 0900 Leder Hanne Alstrup Velure ønsker velkommen
 • 0900 – 0915 USS i et nøtteskall Innlegg v/Caroline Lund 
 • 0915 – 1000 Gjengroing Innlegg ved Oskar Puschmann, landsskapsfotograf og seniorrådigver på NIBIO
 • 1015 – 1100 Ny forvaltningslov - forslag av særlig betydning for kommunesektoren, Innlegg ved utvalgsleder og professor emeritus Inge Lorange Backer
 • 1100 – 1145 Konsultasjonsordningen om rovdyr v/ Hanne Velure, Lars Erik Hyllvang og Kari Anita Furunes 
 • 1200 – 1300 Kampen om det lokale selvstyret En meningsutveksling om det lokale selvstyre og arealmyndigheten. Debatt mellom Akademia ved dosent Fredrik Holth og USS ved advokat Stein Erik Stinessen Spørsmål og debatt
 • 1400 – 1500 Parallellsesjoner
  • 1. Rovvilt Innledning ved advokat Stein Erik Stinessen, sekretariatet Debatt
  • 2. Fjelloven Innledning ved advokat Caroline Lund, sekretariatet Debatt
  • 3 Hyttebygging og friluftslivet – er vi i ferd med å ødelegge norsk natur? Hytter, arealplanlegging og friluftbegrepet i et rettslig perspektiv Innledning ved leder Hanne Velure og advokatfullmektig Marit Heier Lajord, sekretariatet Debatt
 • 1530 – 1600 Kort oppsummering av parallellsesjonene ved sekretariatet Spørsmål og debatt
 • 1600 – 1630 Kåseri – utmarka og storsamfunnet
 • 1630 – 1730 Fylkesmøter med valg i følgende fylker: Hedmark, Telemark, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og Troms Fylkesmøtene gir tilbakemelding til valgkomiteen og sekretariatet umiddelbart etter valgene.

Fredag 29. mars:

 • 0900 – 1000 Landsmøtesaker (dokumentene ligger på egen side)
 • 1115 – 1100 Regjeringens arealpolitikk og oppfølgingen av regionreformen Innlegg ved statsråd Monica Mæland
 • 1100 – 1130 Konstituerende landsstyremøte
 • 1130 – 1215 USS arbeidsprogram 2019/2020 Innlegg ved advokat Caroline Lund, sekretariatet
 • 1215 – 1300 Kommentarer til arbeidsprogrammet og åpen post