Home Nyhetsklipp, USS

Nyhetsklipp, USS

Sjeldent besøk på veranda. Rikke og gaupa sto ti meter fra hverandre - Stjørdals-Nytt

04. March 2021
Tirsdag kveld løp en gaupe over verandaen til Rikke Mjåland Mathisen og Even Aas. Det var nærmere klokken 22.00 samboerparet Rikke Mjåland ...

1. april: Søknadsfrist for tiltak i beiteområder

04. March 2021
Søknader om tilskudd til tiltak i beiteområder behandles nå av kommunene. Foto: Jorunn Stubsjøen, Statsforvalteren i Innlandet Vi har ...

(+) Rykende uenige om havvind

04. March 2021
Industri-Rødt står mot Naturvern-Rødt når partiet i helgen skal avgjøre om de skal være for eller imot havvind.

Mulig nytt rovdyr i Norge - Miljødirektoratet vil ikke kalle den uønsket

04. March 2021
Miljødirektoratet mener det er sannsynlig at det er en gullsjakal som er blitt observert i Lakselv de siste årene.

Hva betyr skogplanting i Norge?

04. March 2021
Det er mange hensyn å ta i diskusjonen rundt skogplanting, det virker mest fornuftig å fokusere på hvor og hvordan vi utfører strategiene ...

Vindkraft i Leksdal statsallmenning: Naturen ut på anbud

04. March 2021
Det svenske vindkraftselskapet Arise sitt ønske om å bygge vindkraft i Leksdal allmenning, i områder som strekker seg over Stjørdal, Selbu ...

Tilskudd til tiltak i beiteområder

04. March 2021
Søknadsomgang for tilskudd til tiltak i beiteområder 2021

Småkraft AS overtar nytt kraftverk

04. March 2021
Småkraft AS har overtatt enda et kraftverk i arbeidet med å nå 2 TWh innen utgangen av 2022.

Småkraft skal leie Veiåni

04. March 2021
Grunneierne beholder fallretten.

Fast stilling som forsker innen vassdragsrestaurering ved NINA

04. March 2021
Publisert: 4. mars 2021 Tekst: Siri A. Svendsen Klima- og miljøproblemer er blant vår tids store samfunnsutfordringer. Økt kunnskap om ...

Jomfruland nasjonalparksenter: Kan få besøkssenter delvis under bakken

04. March 2021
Per Eckholdt 04.03.21 11:30 I det skrånende terrenget like vest for Haga kystkafé kan det bli et besøkssenter for Jomfruland Nasjonalpark ...

Anna og Geir bytta norsk kvit med gammelnorsk sau og nordlandsfe

04. March 2021
Anna Vollebu (61) og Geir Amundsen (62) måtte gjøre et skifte for ikke å slite seg ut på intensiv gårdsdrift med kvitsau. Valget falt på de ...

Åpent nettmøte - Besøksstrategi for Dovre nasjonalpark - høring

04. March 2021
Presentasjon – drøfting - innspill Besøksstrategi for Dovre nasjonalpark er sendt på høring. Frist for å uttale seg er 23. april 2021. ...

Nei til vindkraft på land

03. March 2021
Av: Nordland SV Vindkraft blir betraktet som fornybar energi, men har store kostnader i form av naturødeleggelser og arealbruk. Det ...

Høyesterett er i gang med saken om ulvejakta

03. March 2021
Den betente striden om ulvejakta har nådd Høyesterett. Fem dager er satt av for å avgjøre sakene om lisensfelling.

Velkommen til webinar: Naturbevaring og energiomstilling

03. March 2021
Torsdag 11. mars kl 10-12 arrangerer samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) webinar med tema naturbevaring og energiomstilling.

Liberalisering kan føre til flere hundre søknader

03. March 2021
Det vil i tilfelle koste Orkland kommune flere titusener.

Norge kommer til å ha kraftoverskudd i 20 år. Likevel blir strømmen dyrere.

03. March 2021
Alle vil kutte utslipp og bygge ny grønn industri. Det krever ny kraftutbygging eller dyrere strøm. Eller begge deler. Vindkraft på land er ...

Vil bygge regulerbar småkraft i Flekkefjord

03. March 2021
Cloudberry kjøper ett småkraftverk og rettighetene til å kjøpe et annet.

Pages