Events

USS Landsstyremøte

Det blir et fysisk landsstyremøte i forkant av jubileumslandsmøtet den 1.–2. november. Agenda for møtet er under utarbeidelse...

USS fyller 25 år i 2021!

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) ble stiftet 4. mars 1996. I årsmeldingen for stiftelsesåret står det:

«Behovet...

Medieklipp