Events

USS-skolen - Grunnkurs -Oversikt over det relevante lovverket i utmarksforvaltningen 27. januar 2020 - modul A

Vet du hvilke lover og regler som gjelder for forvaltning av utmarka? Er vern til hinder for bærekraftig bruk og lokal...

USS-skolen - Areallovgivningen som et politisk verktøy - med særlig fokus på plan og bygningsloven - 28. januar - modul B

Målgruppe: Alle folkevalgte, men særlig medlemmer av planutvalg, samt administrasjonen i kommunene.

Hensikten er å øke...

USS-skolen - Naturressursforvaltning med fokus på mineraler, vannkraft, vindkraft og oppdrett - 24. februar - modul C

USS arrangerer et eget opplæringsprogram kalt USS-skolen. USS skolen vil bestå av flere moduler, hvor deltakerne kan velge en...

USS-skolen - Motorferdsel i utmark - 25. februar - modul D

USS arrangerer et eget opplæringsprogram kalt USS-skolen. USS skolen vil bestå av flere moduler, hvor deltakerne kan velge en...

USS-skolen - Rovvilt - 2. mars 2020 - modul E

USS arrangerer et eget opplæringsprogram kalt USS-skolen. USS skolen vil bestå av flere moduler, hvor deltakerne kan velge en...

USS landsmøte 2020 er berammet til 23. - 24. april

USS landsmøte arrangeres 23. - 24. april 2020 på Scandic Hell Hotel i Stjørdal.

Lokaldemokratiet er grunnsteinen i et...

Medieklipp