Home Aktiviteter USS inviterer til til digitalt landsmøte 3. september 2020 fra kl. 1100-1400

USS inviterer til til digitalt landsmøte 3. september 2020 fra kl. 1100-1400

Lokaldemokratiet er grunnsteinen i et ekte, levende demokrati. De fleste partiprogrammer gir tydelige føringer for «styrking av det lokale selvstyret», «tilrettelegging for levende lokalsamfunn og vekst i hele landet», maktspredning og at «samfunnet skal bygges nedenfra». Likeså at «bærekraftig utnyttelse av de lokale naturressursene også må gi positive ringvirkninger for lokalsamfunnene», og at «den statlige og regionale detaljstyringen må reduseres». Sitatene er hentet fra regjeringserklæringen.

Landsmøtet er åpent for alle medlemskommuner, som kan delta med både politikere og administrativt ansatte. Arrangementet er gratis.

Dagsorden vil bli sendt ut senest èn måned før møtet og link til påkobling vil bli sendt ut senest èn uke før. 

Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å logge seg på webinaret  fra kl 1030.

Påmelding her

Informasjon

Dato: 
Torsdag, 3 september, 2020 - 11:00 til 14:00

Last ned programmet

Kontaktpersoner

Administrasjons- og organisasjonskoordinator
Mobil: 
+47 99 11 99 60
E-post: 
Advokatassistent DNA / Organisasjonskoordinator
Mobil: 
99 11 99 24
E-post: