Home Aktiviteter USS fyller 25 år i 2021! Hold av 25. og 26. mars til jubileumsmøte i Oslo

USS fyller 25 år i 2021! Hold av 25. og 26. mars til jubileumsmøte i Oslo

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) ble stiftet 4. mars 1996. I årsmeldingen for stiftelsesåret står det:

«Behovet for å stifte en egen organisasjon til å håndtere spørsmål om forvaltning av utmark, hadde i lengre tid modnet i flere kommuner med store utmarksområder [...]. Konfliktene mellom lokale og nasjonale interesser knytter seg i særlig grad til verneplaner av landområder av forskjellig karakter, men også til rovdyrfredning. Slike verne- og fredningsvedtak vanskeliggjør distriktenes muligheter for å utnytte egne næringsgrunnlag, og regelverket legger i for stor grad beslutningsmyndigheten til sentrale myndigheter.»

I 2021 fyller USS 25 år. Organisasjonen har aldri tidligere hatt flere medlemskommuner, og sakene er mer dagsaktuelle enn noen gang. Landsmøtene i USS har alltid tatt mål av seg til å være viktige politiske verksted i aktuelle saker for medlemskommunene. Enda viktigere blir 2021 hvor det er stortingsvalg. Dette gir USS en unik anledning til å få enda større oppmerksomhet rundt våre saker.

Vi vil markere jubileet med et variert program innenfor våre fagområder, politisk debatt om distriktspolitikk, og ved å farge hovedstaden med bunader og festdrakter fra alle medlemskommunenes hjemsteder. Jubileumsmiddagen vil finne sted i Oslo rådhus.

Vi håper, tror og planlegger ut ifra at vi i slutten av mars 2021 kan gjennomføre landsmøtet som et fysisk møte, og gleder oss stort til å ønske dere velkommen til Oslo.

Nærmere informasjon om program og påmelding kommer.

Informasjon

Dato: 
Torsdag, 25 mars, 2021 - 08:00 til fredag, 26 mars, 2021 - 13:00
Sted: 
Oslo

Kontaktpersoner

Advokatassistent DNA / Organisasjonskoordinator
Mobil: 
99 11 99 24
E-post: 
Administrasjons- og organisasjonskoordinator
Mobil: 
+47 99 11 99 60
E-post: