Home Aktiviteter Mineralkommuner på agendaen - webinar 20. januar 2021

Mineralkommuner på agendaen - webinar 20. januar 2021

Utmarkskommunenes Sammenslutnings (USS) etablerte i 2013 underutvalget Mineralkommunene, som har som oppgave å rette søkelyset mot vertskommunenes rettigheter og plikter ved mineralutvinning.

Mineralkommunene ble stiftet etter at Stoltenberg-regjeringen fremla sin mineralstrategi. Senere nedsatte nåværende regjering et utvalg til å evaluere minerallovgivningen, og i 2020 ble minerallovutvalget nedsatt. Utvalget har frist til 1. desember 2021 med sin innstilling. Utvalget er nedsatt uten representanter for kommunene.

På webinaret vil vi fokusere på følgende temaer:

  • Gjennomgang av dagens minerallovgivning
  • Vertskommunens rettigheter og plikter ved mineralutvinning
  • Utbyggingsavtaler – et egnet verktøy ved mineralutvinning?
  • Felles mineralstrategi i Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner
  • Minerallovutvalget – hvilke problemstillinger må særlig følges opp ovenfor utvalget?
  • Reetablering av Mineralkommune – videre arbeid med en lokal særskatt/særavgift på mineralutvinning som kompensasjon for ulemper og den verdiandel av naturressursen som utnyttes lokalt

Webinaret er gratis for medlemskommuner, og passer både for politikere og administrasjonen i medlemskommunene. Også kommuner som inngår i Naturressurskommunene, det viil si at de er medlemmer av enten LVK, NPK elller Industrikommunene kan delta. A 

Pris for kommuner som ikke er medlemmer er kr. 1 000,-. Pris er uavhengig av hvor mange som deltar fra hver kommune. 

Deltakerne kan stille spørsmål til foredragsholderne underveis i webinaret. 

Meld deg på her

Les mer

Informasjon

Dato: 
onsdag, 20 januar, 2021 - 10:00 til 13:30
Sted: 
Digitalt

Last ned programmet