Home Aktiviteter

Aktiviteter

USS landsmøte arrangeres 2. - 4. september  2020 på Scandic Lerkendal

Lokaldemokratiet er grunnsteinen i et ekte, levende demokrati. De fleste partiprogrammer gir tydelige føringer for «styrking av det lokale selvstyret», «tilrettelegging for levende lokalsamfunn og vekst i hele landet», maktspredning og at «samfunnet skal bygges nedenfra». Likeså at «bærekraftig utnyttelse av de lokale naturressursene også må gi positive ringvirkninger for lokalsamfunnene», og at «den statlige og regionale detaljstyringen må reduseres». Sitatene er hentet fra regjeringserklæringen.

Med forbehold om at det kan komme enkelte endringer i programmet som følge av at tidspunktet er endret

Påmelding her.

Sted: 
Scandic Lerkendal, Trondheim
Add to My Calendar