Home Aktiviteter

Aktiviteter

Lokaldemokratiet er grunnsteinen i et ekte, levende demokrati. De fleste partiprogrammer gir tydelige føringer for «styrking av det lokale selvstyret», «tilrettelegging for levende lokalsamfunn og vekst i hele landet», maktspredning og at «samfunnet skal bygges nedenfra». Likeså at «bærekraftig utnyttelse av de lokale naturressursene også må gi positive ringvirkninger for lokalsamfunnene», og at «den statlige og regionale detaljstyringen må reduseres». Sitatene er hentet fra regjeringserklæringen.

Landsmøtet er åpent for alle medlemskommuner, som kan delta med både politikere og administrativt ansatte. Arrangementet er gratis. 

Dagsorden vil bli sendt ut senest èn måned før møtet og link til påkobling vil bli sendt ut senest èn uke før. 

Påmelding her

Add to My Calendar