Home USS Om USS Vedtekter

Vedtekter

Gjeldende vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning ble vedtatt på landsmøte 29. mars 2019.

Vedtektene kan lastes ned her.