Home USS Om USS Ung i USS

Ung i USS

Ku med kalv

USS er opptatt av å trekke de unge i kommunene med i USS arbeid. Hensikten er å sikre at kunnskapen om USS-saker videreføres til nye generasjoner av kommunepolitikere og unge ansatte i medlemskommunene. Å bevare kunnskapen, kompetansen og interessen for USS-saker i kommunene er viktig for distriktskommunene og de som bor der, og for USS virksomhet.

Særlig med henblikk på å nå denne målgruppen, har USS etablert seg på Twitter.

Har du spørsmål om organisasjonen, eller saker vi jobber med, ta kontakt med Karianne Aamdal Lundgaard  - eller følg USS Facebook eller på Twitter - under navnet "Utmarkskommune"