Home USS Om USS Medlemskommunene

Medlemskommunene

USS har 97 medlemskommuner fordelt på 15 fylker. Medlemskommunene utgjør samlet landsmøte - som holdes hvert 2. år.