Home USS Om USS Medlemskommunene

Medlemskommunene

USS har 101 medlemskommuner fordelt på 10 fylker. Medlemskommunene utgjør samlet landsmøte - som holdes hvert 2. år.