Home USS Om USS Landsmøte

Landsmøte

Landsmøtet er USS' øverste organ. Landsmøte holdes en gang per år, vanligvis innen utgangen av april måned. Medlemskommunene oppfordres til å møte med flere delegater, fra såvel poltisk og administrativt nivå.

Les nærmere om landsmøtet i vedtektene.
Foredragene på landsmøtet legge ut for en begrenset periode under Høringer og publikasjoner.