Home USS Høringer og publikasjoner USS høringsuttalelser USS´høringsuttalelser om prioriterte arter og utvalgte naturtyper

USS´høringsuttalelser om prioriterte arter og utvalgte naturtyper

USS har 23. juni 2010 avgitt høringsuttalelser til Direktoratet for Naturforvaltning om forskrifter til prioriterte arter og utvalgte naturtyper.

Les høringsuttalelsen om prioriterte arter her.

Les høringsuttalelsen om utvalgte naturtyper her.