Home USS Høringer og publikasjoner USS høringsuttalelser Høringsuttalelse om utvalgte naturtyper

Høringsuttalelse om utvalgte naturtyper

Utmarkskmmunenes Sammenslutning har avgitt høringsuttalelse om forslag til forskrifter for høstingsskog, ålegraseng og kystlynghei som utvalgte naturtyper.

Høringsuttalelsen kan leses her.