Home USS Høringer og publikasjoner Høringer og publikasjoner

Høringer og publikasjoner

USS' publikasjoner er først og fremst årsmeldinger, resolusjoner, høringsuttalelser, utredninger og foredrag.

USS' saker i stor grad er relatert til lovpolitiske spørsmål. Å delta aktivt i høringer når lover og forskrifter skal lages eller endres, er derfor viktig for USS. I menyen til venstre finner du:

- USS årsmeldinger,
- Resolusjoner,
- USS-saker som for tiden er ute på høring,
- USS' høringsuttalelser (tilbake til 2007),
- Foredrag som holdes i regi av USS. Disse vil kun være tilgjengelig i en begrenset periode.
- Lover og regler som er aktuelle på USS arbeidsområde.