Home USS Fagomrader Mineralkommunene Mineralkommunene - organisering

Mineralkommunene - organisering

Mineralkommunene ble stiftet 2. september 2013. Mineralkommunene er organisatorisk et utvalg under USS, med et eget arbeidsutvalg som fortiden består av: 

- Cecilie Hansen, leder og ordfører i Sør-Varanger,
- Stian Brekkvassmo, ordfører i Namsskogan,
- Morten Rask Arnesen, plan- og miljørådgiver i Nome kommune,
- Jonas Hurlen, ordfører i Nesset kommune. 

Minerealkommunene skal arbeide for

"å sikre medlemskommunenes interesser i alle spørsmål knyttet til mineralutvinning, herunder også om leting, undersøkelse og opprydding".

Alle medlemskommuner i USS kan melde sin interesse for Mineralkommunene, og det er ingen ekstra kontingent. Ta kontakt med sekretariatet, dersom din kommune vil være med i Mineralkommunene.

Du kan laste ned Mineralkommunenes vedtekter her.