Home USS Fagomrader Mineralkommunene Mineralkommunene - organisering

Mineralkommunene - organisering

Bjørn Laugaland

Mineralkommunene ble stiftet 2. september 2013. Mineralkommunene er organisatorisk et utvalg under USS, som frem til neste landsmøte består av: 

  • Bjørn Laugaland, leder av Mineralkommunene og ordfører i Hjelmeland - Rogaland, 
  • Bjørg Tveito Lundefaret, Nome kommune - Vestfold og Telemark,
  • Ronny Borge, varaordfører i Fauske - Nordland,
  • Lena Landsevrk Sande, ordfører i Vanylven - Møre og Romsdal
  • Hanne A. Velure, leder av USS

Minerealkommunene skal arbeide for

"å sikre medlemskommunenes interesser i alle spørsmål knyttet til mineralutvinning, herunder også om leting, undersøkelse og opprydding".

Alle medlemskommuner i USS kan melde sin interesse for Mineralkommunene, og det er ingen ekstra kontingent. Ta kontakt med sekretariatet, dersom din kommune vil være med i Mineralkommunene.