Hjem RG 2005 s. 1454

Det var gitt fellingstillatelse for en bjørn og det pågikk jakt av jaktlag oppnevnt av de berørte kommunene. Bjørnen ble skutt av en jeger som ikke tilhørte jaktlagene. Han varslet heller ikke myndighetene om at bjørnen var påskutt. Et flertall i lagmannsretten fant at forholdet ikke ble rammet av viltlovens § 3. Tiltalte ble domfelt etter andre bestemmelser i viltloven og forskrifter gitt i medhold av loven til betinget fengsel i 30 dager, kr. 10.000 i bot og til ett års tap av jaktrett.

Dommen finner du i PDF her