Hjem Om USS Advokattjenester

Advokattjenester

Sekretariatsfunsjonen i USS ivaretas av Advokatfirmaet Lund & Co DA, som også gir juridiske råd til organisasjonen og medlemskommunene.

Advokatfirmaet Lund & Co DA  er et firma med spesialkomptanse innen energi, miljø og naturressursrett med tilhørende rettsområder fast eiendoms rettsforhold, konsesjonsrett, skjønn og ekspropriasjon.

Advokatene Stein Erik Stinessen og Caroline Lund er begge advokater ved Høyesterett og partnere i Advokatfirmaet Lund & Co. Firmaets partnere er av internasjonale ratingbyråer rangert blant de ledende advokater innen sine rettsområder. Andre advokater i firmaet bistår ved behov.

Sekretariatets advokater bistår på forespørsel også den enkelte medlemskommune i konkrete saker. Erfaringsutvekslingen mellom saker for organisasjonen og enkeltkommuner er av stor verdi; både for USS og den berørte kommune.

Sekretariatet tilbyr også kurs som kan skreddersys medlemskommunenes behov.

Stein Erik Stinessen

Mobil: 
+47 99 11 99 12
Telefon: 
+47 99 11 99 00

Caroline Lund

Mobil: 
+47 99 11 99 01
Telefon: 
+47 99 11 99 00

Karianne Aamdal Lundgaard

Mobil: 
+47 99 11 99 38
Telefon: 
+47 99 11 99 00