Hjem Nyhetsoversikt
Ullensvang
USS-nytt07. august 2015

USS lanserer slagordkonkurranse med kåring av vinner under landsmøtet i Ullensvang 26.-28. april 2016! Alle medlemskommuner er velkomne til å sende inn gode forslag til Sekretariatet ved Vigdis Ekeland: ve@lundogco.no

 Les mer ...

USS-nytt01. juli 2015

Den 29. juni var USS i møte med statssekretærene i Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, samt administrasjonen i Landbruks og matdepartementet. Bakgrunnen for møtet var fagrapporten Forenkling av utmarksforvaltningen og USS' høringsuttalelse som ble inngitt i [ ] Les mer ...

Sortering av stein mot blå himmel
USS-nytt15. mai 2015

Mineralkommunene i USS utarbeidet i 2014 et forslag om en kommunal mineralskatt /-avgift på mineralutvinning. Avgiften er ment å gå til kommunene, og skal kunne fradragsføres krone for krone i selskapsskatten til staten slik at den ikke gir økt skattebelastning for næringen. Mineralkommunenes [ ] Les mer ...

USS-nytt12. mai 2015

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la i dag frem Kommuneproposisjonen for 2016. Regjeringen foreslår en vekst i samlede inntekter på mellom 6 og 7 milliarder kroner til kommunene i 2016, og det legges opp til at mellom 4,5 milliarder og 5 milliarder kroner av disse er frie [ ] Les mer ...

Stortinget, copyright Øresund News
USS-nytt08. mai 2015

Forslaget om endringer i motorferdselloven ble behandlet på Stortinget i går, 7. mai 2015. Flertallet representert ved partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet gikk inn for at kommunene skal få etablere løyper for fritidskjøring med snøscooter innenfor strenge nasjonale retningslinjer [ ] Les mer ...

Oversiktsbilde over Hotel Ullensvang
USS-nytt06. mai 2015

USS inviterer til 20-årsjubileum og landsmøte i vakre Ullensvang i 2016. Hold av datoene allerede nå: 27.-29. april!

Skjema for påmelding blir lagt ut på våre nettsider etter hvert. VG hadde en reisereportasje fra Hardanger i helgen; klikk her for å se hvilken blomsterprakt som er i vente [ ] Les mer ...

Stortinget med løve i forgrunnen. Copyright: News Øresund
USS-nytt04. mai 2015

Energi- og miljøkomiteen avga 30. april 2015 innstilling til forslaget om endringer i motorferdselloven. I komiteen er det partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet som går inn for at kommunene skal få etablere løyper for fritidskjøring innenfor strenge nasjonale retningslinjer. [ ] Les mer ...

USS-nytt21. april 2015

USS imøtegikk påstanden om grunnlovsstrid for lovforslaget om endringer i motorferdselloven i et innlegg som var på trykk i papirutgaven av Finansavisen den 18. april, se tidligere nyheter om saken.  [ ] Les mer ...

Innlegg i Finansavisen
USS-nytt18. april 2015

I dag er USS' inlegg - der vi imøtegår professorpåstanden om grunnlovsstrid for forslaget om endringer i motorferdselloven - på trykk. Innlegget kan du lese i forrige USS-nytt.

Energi- og miljøkomiteen skal avgi sin innstilling i lovsaken innen 30. april, og Stortinget skal behandle saken [ ] Les mer ...

Snøskuter i solnedgang
USS-nytt17. april 2015

USS imøtegår påstanden om grunnlovsstrid for lovforslaget om endringer i motorferdselloven i et innlegg som vil komme på trykk i papirutgaven av Finansavisen. Innlegget kan du lese her: [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.