Hjem Nyhetsoversikt
Forside RNB, Meld St. 2 (2016-2017)
USS-nytt11. mai 2017

Revidert nasjonalbudsjett er lagt frem i dag, 11. mai 2017. Dokumentene finner du her: RNB

I forbindelse med innstillingen til ulvemeldingen i 2016, traff [ ] Les mer ...

USS-nytt28. april 2017

USS arrangerte regionmøte for Nordland, Troms og Finnmark 20. april 2017 i Bodø. Mer enn 40 deltakere var til stede. Hovedtema for møtet var iverksettelse av fjelloven i Nordland og Troms. Det har vært stor politisk bevegelse i saken denne våren, med vedtak fra Nordland og Troms fylkesting om å [ ] Les mer ...

USS-nytt24. april 2017

USS skrev forrige uke at Stortinget satte statsråden på plass i ulvesaken. Regjeringens lovendringsforslag til naturmangfoldloven ble ikke vedtatt. Flertallet i energi og miljøkomiteen [ ] Les mer ...

Ulv
USS-nytt19. april 2017

Stortingsflertallet, (Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet) har i Innst. 257 L (2016-2017) i dag om endringer av naturmangfoldlovens bestemmelser om felling av ulv mm, forkastet alle forslag til lovendringer fremmet av klima- og miljøministeren. [ ] Les mer ...

Ulv
USS-nytt31. mars 2017

Ulvesaken har skapt en tillitskrise og et konfliktnivå Stortinget snarest må rette opp. De brede forlik Stortinget gjentatte ganger har inngått i rovviltsaker, har vært avgjørende for at Norge i dag har levedyktige bestander. De har også vært avgjørende for at konfliktnivået ikke er

[ ] Les mer ...
Arbeidsutvalget f.v. Knut Herland, leder, Hans Petter Thorbjørnsen, Ulvik herad, Hanne Velure, Lesja kommune, Ånen Werdal, Hægebostad. Cecilie Hansen, Sør-Varanger, var ikke til stede da bildet ble tatt
USS-nytt31. mars 2017

Landsstyrets arbeidsutvalg har nå følgende sammensetning:

Knut J. Herland, leder (Sp)

Cecilie Hansen, fsk.medlem (Sp), Sør-Varanger kommune, representerer det nordafjelske

Hanne A. Velure, fsk.medlem (H), Lesja kommune, representerer det østafjelske

Hans Petter [ ] Les mer ...

Landsstyret, bak f.v. Dag Lislien, Buskerud, Johan Petter Røssvoll, Nordland, Hanne Velure, Oppland, Håkon Helgøy, Rogaland, Leiv Rygg, Aust-Agder, Ole Morten Balstad, Sør-Trøndelag, Ivar Kvalen, Sogn og Fjordane, Ånen Werdal, Vest-Agder. Foran f.v. Hans Petter Thorbjørnsen, Hordaland, Synnøve Helland, Møre og Romsdal, Knut Jentoft, Troms, Lars Erik Hyllvang, Hedmark, Knut Herland, leder, Kari Anita Furunes, Nord-Trøndelag, Karianne Lundgaard, sekretariatet, Erik Unaas, Østfold.
USS-nytt31. mars 2017

Det nye landsstyret i Utmarkskommunenes Sammenslutning er valgt av fylkesmøtene i de fylker som har styremedlemmer på valg. Leder Knut Jørgen Herland var ikke på valg. Det nye landsstyret består etter valgene av:

Østfold
Medlem: Ordfører Erik Unaas (H), Eidsberg. [ ] Les mer ...

DNT-pil
USS-nytt23. mars 2017

Det er én uke til landsmøtet i Trondheim og vi ønsker innspill til USS' arbeidsprogram for det neste året. USS vil som fortsette arbeidet med hovedsakene våre, men dersom kommunen har saker som ikke står på programmet som USS bør se nærmere på, vil vi gjerne ha innspill. De overordnede sakene [ ] Les mer ...

Landskap, Øystre Slidre statsallmenning
USS-nytt15. mars 2017

USS inviterer til regionmøte for Nord-Norge i Bodø 20. april 2017. Hovedtemaet for møtet er iverksettelse av fjelloven i Nordland og Troms; en sak det har vært mye bevegelse i disse første månedene i 2017. Hvorfor skal Nordland og Troms forskjellsbehandles når det gjelder å få råderett over [ ] Les mer ...

Chili 3 mnd
USS-nytt10. mars 2017

Siden stiftelsen i 1996 har USS hvert år fremmet krav om at prinsippet om lokal forvaltning av utmarka også må gjelde i våre nordligste fylker. Nå tas saken opp på nytt!  Landsmøtet i Høyre traff i går slikt vedtak: "Høyre vil innføre lokal forvaltning i Nordland og Troms slik som i resten [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.