Hjem Nyhetsoversikt
USS-nytt10. september 2015

USS har i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skogeierforbund, Norskog og Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk utarbeidet et fellesinnspill om ulv i forbindelse med Klima- og miljødepartementets (KLDs) arbeid med stortingsmeldingen om ulv. Fellesinnspillet, som inneholder omforente  [ ] Les mer ...

USS-landsstyret i Pasvik
USS-nytt28. august 2015

Landsstyret i USS har vært samlet til landsstyremøte i Pasvik i Sør-Varanger fra 26. – 28. august. Et enstemmig Landsstyre var enige om at forvaltningen i større grad må respektere rovviltforliket og føringene som ligger der. Se Landsstyrets uttalelse om rovviltforvaltningen [ ] Les mer ...

Landsstyretur i Sør-Varanger
USS-nytt27. august 2015

Landsstyret i USS er på tur til Sør-Varanger. Landsstyret har i dag hørt foredrag om bjørneforskning på Svanhovd, samt om beitesituasjonen, som er utfordrende i bjørneland. På bakgrunn av sommerens tap av beitedyr til rovvilt kommer landsstyret snarlig med en uttalelse om rovviltpolitikken. [ ] Les mer ...

Ullensvang
USS-nytt07. august 2015

USS lanserer slagordkonkurranse med kåring av vinner under landsmøtet i Ullensvang 26.-28. april 2016! Alle medlemskommuner er velkomne til å sende inn gode forslag til Sekretariatet ved Vigdis Ekeland: ve@lundogco.no

 Les mer ...

USS-nytt01. juli 2015

Den 29. juni var USS i møte med statssekretærene i Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, samt administrasjonen i Landbruks og matdepartementet. Bakgrunnen for møtet var fagrapporten Forenkling av utmarksforvaltningen og USS' høringsuttalelse som ble inngitt i [ ] Les mer ...

Sortering av stein mot blå himmel
USS-nytt15. mai 2015

Mineralkommunene i USS utarbeidet i 2014 et forslag om en kommunal mineralskatt /-avgift på mineralutvinning. Avgiften er ment å gå til kommunene, og skal kunne fradragsføres krone for krone i selskapsskatten til staten slik at den ikke gir økt skattebelastning for næringen. Mineralkommunenes [ ] Les mer ...

USS-nytt12. mai 2015

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la i dag frem Kommuneproposisjonen for 2016. Regjeringen foreslår en vekst i samlede inntekter på mellom 6 og 7 milliarder kroner til kommunene i 2016, og det legges opp til at mellom 4,5 milliarder og 5 milliarder kroner av disse er frie [ ] Les mer ...

Stortinget, copyright Øresund News
USS-nytt08. mai 2015

Forslaget om endringer i motorferdselloven ble behandlet på Stortinget i går, 7. mai 2015. Flertallet representert ved partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet gikk inn for at kommunene skal få etablere løyper for fritidskjøring med snøscooter innenfor strenge nasjonale retningslinjer [ ] Les mer ...

Oversiktsbilde over Hotel Ullensvang
USS-nytt06. mai 2015

USS inviterer til 20-årsjubileum og landsmøte i vakre Ullensvang i 2016. Hold av datoene allerede nå: 27.-29. april!

Skjema for påmelding blir lagt ut på våre nettsider etter hvert. VG hadde en reisereportasje fra Hardanger i helgen; klikk her for å se hvilken blomsterprakt som er i vente [ ] Les mer ...

Stortinget med løve i forgrunnen. Copyright: News Øresund
USS-nytt04. mai 2015

Energi- og miljøkomiteen avga 30. april 2015 innstilling til forslaget om endringer i motorferdselloven. I komiteen er det partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet som går inn for at kommunene skal få etablere løyper for fritidskjøring innenfor strenge nasjonale retningslinjer. [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.