Hjem Nyhetsoversikt
USS-nytt27. juni 2017

I møte i går - 26. juni 2017 - traff rovviltnemndene vedtak om lisensfelling av ulv innenfor etablerte revir og ulvesonen og utenfor etablerte revir og ulvesonen. Utenfor sonen ble det truffet vedtak om en kvote på tolv dyr. Innenfor etablerte revir ble det truffet vedtak om uttak av Julussa- og [ ] Les mer ...

USS-nytt27. juni 2017

USS har oppfordret kommuner i Nordland og Troms til å treffe vedtak om å innføre eller iverksette fjellova, som i dag bare gjelder sør for Nordlands grenser. I løpet av våren har det kommet en rekke vedtak som setter søkelys på utfordringene med manglende lokal innflytelse på forvaltningen av [ ] Les mer ...

USS-nytt23. juni 2017

USS har per i dag - 23. juni 2017 - fått bekreftet at ni kommuner i Nordland og Troms har truffet vedtak om å iverksette/innføre fjelloven i sine kommuner. Vedtakene er en oppfølging av USS' regionmøte  20. april 2017, og oppslutningen om å treffe vedtak er meget god så langt. Det er flere [ ] Les mer ...

Batman - foto Odd Liland
USS-nytt13. juni 2017

Ny rovviltforskrift ble vedtatt 6. juni 2017Les mer ...

USS-nytt13. juni 2017

Hemnes formannskap har truffet enstemmig vedtak om oppnevning av fjellstyre i kommunen. Flere kommunestyrer skal behandle tilsvarende spørsmål i løpet av juni.

Vedtaket i formannskapet i Hemnes kan du lese herLes mer ...

USS-nytt08. juni 2017

Stortinget har idag 8. juni 2017med 106 mot 62 stemmer vedtatt følgende:

Stortinget ber regjeringen utrede å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordland grense. Utredningen skal legge til grunn at Statskog fortsatt skal beholde ansvaret for skogressursene. [ ] Les mer ...

USS-nytt06. juni 2017

Sametinget har i brev av 2. juni 2017 argumentert for at en utredning om å la fjellova få anvendelse i Nordland og Troms, strider med folkeretten. USS påpeker at det første en slik utredning bør ta sikte på, er å sikre de samiske interesser.

USS vil understreke at å treffe vedtak om å [ ] Les mer ...

Fra statsallmenningen i Øystre Slidre kommune, Grønekinnkampen
USS-nytt06. juni 2017

I Stortingets behandling av regjeringens forslag Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå ​(Prop. 84 S 2016–2017) foreslår et flertall bestående av H, Frp, KrF, V og Sp å treffe [ ] Les mer ...

USS-nytt19. mai 2017

Vannskuterforskriften er opphevet fra 18. mai 2017. Forslag om å oppheve vannskuterforskriften har vært på høring og USS innga høringsuttalelse. Den finner du her: Uttalelse opphevelse vannskuterforskriften.USS er positiv til at myndigheten til å regulere [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.