Hjem Nyhetsoversikt
Gråbein
USS-nytt10. januar 2017

USS leder har sammen med Norges Skogeierforbund vært i møte med statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og mljødepartementet vedrørende lisensfelling av ulv.

Etter møte ble det sendt et oppfølgingsbrev som kan leses [ ] Les mer ...

USS-nytt06. januar 2017

USS kommenterer i brev 6. januar 2017 påstandene fra statsråd Helgsen om at det er ulike hensyn som kan tas i Sverige og i Norge ved lisensfelling av ulv.Les mer ...

USS-nytt03. januar 2017

USS' vurdering av Klima- og miljødepartementets (KLD) ulvevedtak av 1. januar 2017 er omtalt i Nationen i dag, der nestleder i USS, Hanne Alstrup Velure, er intervjuet. Velure uttaler at departementet bør snu. Bakgrunnen er at KLDs vedtak ikke vurderer skadepotensiale for andre interesser enn [ ] Les mer ...

Lupus
USS-nytt01. januar 2017

USS har vurdert Klima- og miljødepartementets vedtak av 20. desember 2016 der departementet opphever rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling. Nedenfor er USS' brev til departementet 1. januar 2017.Les mer ...

USS-nytt21. desember 2016

I går, 20. desember 2016, kom Klima- og miljødepartementes vedtak etter klage over rovviltnemndenes vedtak om [ ] Les mer ...

Utsikt fra Gaustatoppen, Tinn kommune
USS-nytt09. desember 2016

USS avholder 2017-landsmøtet i Trondheim fra 30.-31. mars. På landsmøtet vil aktuelle saker bli debattert: 

  • Regjeringen er ventet også på dette landsmøtet med orientering om utmarkspolitikken.
  • Den fremtidige forvaltningen av statsallmenningene blir nå vurdert i
  • [ ] Les mer ...
USS-nytt06. oktober 2016

Samlet sett er det i årets forslag til budsjett for Klima- og miljødepartementet få endringer sammenlignet med fjoråret, men unntak av det som gjelder det nye pilotprosjektet for utprøving av kommunedelplaner som verktøy for å ivareta naturmangfoldet. Bevillingene innenfor rovvilttiltak og [ ] Les mer ...

USS-nytt06. oktober 2016

I Regjeringens pressemelding i dag 6. oktober 2016 fremgår det at Regjeringen foreslår å bevilge åtte millioner kroner til arbeidet med å gjøre utmarksforvaltninga enklereLes mer ...

Kulturlandskap
USS-nytt02. september 2016

Landsstyret i USS har på sitt tredagers besøk i Sunndal fått omfattende informasjon fra kommunen og innbyggere om at rovviltforvaltningen undergraver statens politikk på andre viktige samfunnsområder.Les mer ...

USS-nytt04. juli 2016

USS har utarbeidet høringsuttalelse til Miljødirektoratets forslag til forskrift om overtredelsesgebyr etter motorferdselloven § 12 b. USS har lenge ment at det er viktig med effektive regler om sanksjonsmidler mot ulovlig kjøring med snøskuter. USS er derfor positiv til forskriften som er  [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.