Hjem Nyhetsoversikt
Blåveis
USS-nytt26. februar 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartmentet har sendt på høring et forslag om å opprette en tvisteløsningsmekanisme mellom stat og kommune og har også foreslått begrensninger i statlig klageorgans overprøing av kommuners frie skjønn. USS vil inngi høringsuttalelse til forslaget innnen høringsfristen [ ] Les mer ...

Ullensvang
USS-nytt01. februar 2016

Påmeldingen til årets landsmøte er åpnet. I tillegg til vanlig landsmøte er det i år også 20 år siden USS ble stiftet. Det vil sette sitt preg på programmet. Påmeldingen finner du her: USS-landsmøtet 2016Les mer ...

Jakthund
USS-nytt14. januar 2016

USS har utarbeidet utkast til høringsuttalelse til endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Kommunene har ansvar for offentlig ettersøk når ville dyr skades eller blir påkjørt, og forskriften får derfor betydning for kommunene. Her finner du USS' utkast til høringsuttalelse [ ] Les mer ...

Ullensvang
USS-nytt22. desember 2015

Utmarkskommunenes Sammenslutning, USS, fyller 20 år i 2016. Jubileumsmøtet er lagt til Ullensvang i vakre Hardanger i dagene 27.–29.april, og Arbeidsutvalget venter stor pågang fra de 87 medlemskommunene og fra mange prominente gjester.

Regjeringen har allerede tilsagt sitt nærvær med [ ] Les mer ...

USS-nytt18. desember 2015

Miljødirektoratet sender på høring endringer i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av, felling og fangst. Les mer ...

Kraftlinjer og vei
USS-nytt15. desember 2015

Grønn skattekommisjon avga 9. desember 2015 "Sett pris på miljøet". Utredningen finner du her: NOU 2015: 15. Utvalget foreslår innføring av en naturavgift [ ] Les mer ...

Forside statsbudsjettet 2016
USS-nytt07. oktober 2015

Regjeringens forslag til budsjett for Klima- og miljødepartementet (KLD) gir gode signaler om styrket lokal forvaltning av verneområder, bedre balanse mellom bruk og vern og økte midler til oppsyn med motorferdsel i utmark. Hele fagbudsjettet finner du her: [ ] Les mer ...

USS-nytt02. oktober 2015

I dagens trontale ble forenkling av utmarksforvaltning løftet frem som et satsningsområde for Regjeringen i det kommende året. Trontalen gir uttrykk for hovedlinjene i regjeringens arbeidsprogram og politikk for dette storting. Det ble uttalt at:

"Regjeringen vil legge til rette for [ ] Les mer ...

Bergvegg
USS-nytt30. september 2015

Nettstedet Geo365 har tidligere i høst publisert et innlegg fra Norsk Bergindustri der Mineralkommunenes forslag til en kommunal mineralskatt/-avgift utlegges uriktig. Mineralkommunene har i dag et innlegg på trykk der vi imøtegår Norsk Bergindustris utlegning av vårt forslag og kommenterer [ ] Les mer ...

Valdal, Norddal
USS-nytt17. september 2015

"Nå oppfordrer jeg og landsstyret til at alle medlemskommuner i forbindelse med konstituering av kommunestyret og politiske utvalg velger representanter som følger opp USS-saker spesielt. Jeg minner også om at det kan settes av tid til at USS orienterer om USS-saker og organisasjonen under [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.