Hjem Nyhetsoversikt
Stortinget med løve i forgrunnen. Copyright: News Øresund
USS-nytt01. april 2016

Stortinget vedtok 31. mars 2016 grunnlovfesting av det lokale selvstyret ved følgende endring i Grunnloven § 49:

"Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer. Nærmere bestemmelser om det lokale folkevalgte nivå fastsettes ved lov."

[ ] Les mer ...
Ullensvang hotell
USS-nytt01. april 2016

Fristen for påmelding er ute, men vi har fortsatt ledige rom på Ullensvang hotell. Per i dag er det påmeldt nesten 150 deltakere fra hele landet. 20-årsjubilanten USS inviterer til jubileumslandsmøte i naturskjønne Ullensvang i Hardanger. Ta med deg det politiske engasjementet og festdrakten og [ ] Les mer ...

Sentralnettsmaster med kraftlinjer
USS-nytt18. mars 2016

USS har inngitt høringsuttalelse til Grønn skattekommisjons utredning NOU 2015: 15. Sett pris på miljøet. USS peker i uttalelsen på at:

"USS er positiv til kommisjonens formål om å verdsette naturen og dens økosystemtjenester, slik at disse hensynene vektlegges i større grad ved [ ] Les mer ...

USS-nytt11. mars 2016

Lovutvalg for fjelloven og statsallmenningsloven som ble oppnevnt 4. mars 2016 av regjeringen er uten representasjon fra USS. Arbeidsutvalget i USS vil både på vegne av organisasjonen og på vegne av hver medlemskommune som har hatt berettigede forventninger om slik representasjon på sine vegne, [ ] Les mer ...

Landskap med elv gjennom dal
USS-nytt04. mars 2016

Den 4. mars 1996 ble USS stiftet av 40 kommuner fra hele Norge. I dag har vi 85 medlemskommuner fra sør til nord, som dekker ca. 40 % av Norges areal. Dagene 27.-29. april 2016 inviterer vi til jubileumslandsmøte i Ullensvang. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpner landsmøtet [ ] Les mer ...

Blåveis
USS-nytt26. februar 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartmentet har sendt på høring et forslag om å opprette en tvisteløsningsmekanisme mellom stat og kommune og har også foreslått begrensninger i statlig klageorgans overprøing av kommuners frie skjønn. USS vil inngi høringsuttalelse til forslaget innnen høringsfristen [ ] Les mer ...

Ullensvang
USS-nytt01. februar 2016

Påmeldingen til årets landsmøte er åpnet. I tillegg til vanlig landsmøte er det i år også 20 år siden USS ble stiftet. Det vil sette sitt preg på programmet. Påmeldingen finner du her: USS-landsmøtet 2016Les mer ...

Jakthund
USS-nytt14. januar 2016

USS har utarbeidet utkast til høringsuttalelse til endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Kommunene har ansvar for offentlig ettersøk når ville dyr skades eller blir påkjørt, og forskriften får derfor betydning for kommunene. Her finner du USS' utkast til høringsuttalelse [ ] Les mer ...

Ullensvang
USS-nytt22. desember 2015

Utmarkskommunenes Sammenslutning, USS, fyller 20 år i 2016. Jubileumsmøtet er lagt til Ullensvang i vakre Hardanger i dagene 27.–29.april, og Arbeidsutvalget venter stor pågang fra de 87 medlemskommunene og fra mange prominente gjester.

Regjeringen har allerede tilsagt sitt nærvær med [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.