Hjem Nyhetsoversikt
Ulv
USS-nytt31. mars 2017

Ulvesaken har skapt en tillitskrise og et konfliktnivå Stortinget snarest må rette opp. De brede forlik Stortinget gjentatte ganger har inngått i rovviltsaker, har vært avgjørende for at Norge i dag har levedyktige bestander. De har også vært avgjørende for at konfliktnivået ikke er

[ ] Les mer ...
Arbeidsutvalget f.v. Knut Herland, leder, Hans Petter Thorbjørnsen, Ulvik herad, Hanne Velure, Lesja kommune, Ånen Werdal, Hægebostad. Cecilie Hansen, Sør-Varanger, var ikke til stede da bildet ble tatt
USS-nytt31. mars 2017

Landsstyrets arbeidsutvalg har nå følgende sammensetning:

Knut J. Herland, leder (Sp)

Cecilie Hansen, fsk.medlem (Sp), Sør-Varanger kommune, representerer det nordafjelske

Hanne A. Velure, fsk.medlem (H), Lesja kommune, representerer det østafjelske

Hans Petter [ ] Les mer ...

Landsstyret, bak f.v. Dag Lislien, Buskerud, Johan Petter Røssvoll, Nordland, Hanne Velure, Oppland, Håkon Helgøy, Rogaland, Leiv Rygg, Aust-Agder, Ole Morten Balstad, Sør-Trøndelag, Ivar Kvalen, Sogn og Fjordane, Ånen Werdal, Vest-Agder. Foran f.v. Hans Petter Thorbjørnsen, Hordaland, Synnøve Helland, Møre og Romsdal, Knut Jentoft, Troms, Lars Erik Hyllvang, Hedmark, Knut Herland, leder, Kari Anita Furunes, Nord-Trøndelag, Karianne Lundgaard, sekretariatet, Erik Unaas, Østfold.
USS-nytt31. mars 2017

Det nye landsstyret i Utmarkskommunenes Sammenslutning er valgt av fylkesmøtene i de fylker som har styremedlemmer på valg. Leder Knut Jørgen Herland var ikke på valg. Det nye landsstyret består etter valgene av:

Østfold
Medlem: Ordfører Erik Unaas (H), Eidsberg. [ ] Les mer ...

DNT-pil
USS-nytt23. mars 2017

Det er én uke til landsmøtet i Trondheim og vi ønsker innspill til USS' arbeidsprogram for det neste året. USS vil som fortsette arbeidet med hovedsakene våre, men dersom kommunen har saker som ikke står på programmet som USS bør se nærmere på, vil vi gjerne ha innspill. De overordnede sakene [ ] Les mer ...

Landskap, Øystre Slidre statsallmenning
USS-nytt15. mars 2017

USS inviterer til regionmøte for Nord-Norge i Bodø 20. april 2017. Hovedtemaet for møtet er iverksettelse av fjelloven i Nordland og Troms; en sak det har vært mye bevegelse i disse første månedene i 2017. Hvorfor skal Nordland og Troms forskjellsbehandles når det gjelder å få råderett over [ ] Les mer ...

Chili 3 mnd
USS-nytt10. mars 2017

Siden stiftelsen i 1996 har USS hvert år fremmet krav om at prinsippet om lokal forvaltning av utmarka også må gjelde i våre nordligste fylker. Nå tas saken opp på nytt!  Landsmøtet i Høyre traff i går slikt vedtak: "Høyre vil innføre lokal forvaltning i Nordland og Troms slik som i resten [ ] Les mer ...

USS-nytt07. mars 2017

De tre inviterte innlederne advokat (H) Stein Erik Stinessen, advokat (H) Bjørn Stordrange og professor Eivind Smith var alle enige om at Klima og Miljødepartementets forslag til lovendring ikke svarer på Stortingets anmodningsvedtak 440 og 441 av 31. januar 2017. Problemet ligger ikke i loven, [ ] Les mer ...

USS-nytt03. mars 2017

Tirsdag 7. mars 2017 inviterer USS i samarbeid med  en rekke andre organisasjoner til et seminar i Oslo for å belyse hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak. KLDs lovforslag vil stå sentralt, og USS sekretær - advokat (H) Stein Erik Stinessen skal holde [ ] Les mer ...

Helgesen om ulvesaken
USS-nytt03. mars 2017

Klima- og miljødepartementet har i dag fremmet forslag til endringer i naturmangfoldloven § 18 for å imøtekomme Stortingets anmodningsvedtak 440 og 441 fra 31. januar 2017. 

Det er USS’ syn at departementets forslag verken imøtekommer de nevnte anmodningsvedtakene eller ulveforliket, [ ] Les mer ...

Landsmøtet er på Scandic Nidelven, Trondheim
USS-nytt28. februar 2017

Landsmøtet starter i Trondheim 30. mars, og vi oppfordrer alle våre medlemskommuner til å melde seg på nå, med både administrasjon og politikere. Også nye potensielle medlemskommuner kan delta på landsmøtet!Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.