Hjem Nyhetsoversikt
USS-nytt23. april 2016

USS ønsker alle deltakerne velkommen til landsmøte og jubileumsfeiring på Hotel Ullensvang i Hardanger. Vi har fått bekreftet at landsmøtet ikke vil bli berørt av hotellstreiken.

Det er påmeldt mer enn 160 deltakere. Itillegg kommer flere prominente gjester.

Deltakerne inviteres [ ] Les mer ...

Eplehøst i Hardanger
USS-nytt21. april 2016

USS ønsker alle deltakerne velkommen til landsmøte og jubileumsfeiring på Hotel Ullensvang i Hardanger. Det er påmeldt 160 deltakere.

Deltakerne inviteres til å stille i bunad, så husk å pakke bunadsutstyret! Det blir felles fotografering av alle landsmøtedeltakerne i festdrakt før [ ] Les mer ...

Fronten på Oslo tingrett
USS-nytt05. april 2016

USS' høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag om en tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommuner mv., er publisert på USS' høringssider i dag. Du finner uttalelsen her: [ ] Les mer ...

Liv Signe Navarsete t.h. og Vidar Helgesen t.v.
USS-nytt04. april 2016

Både nåværende og tidligere kommunalminister kommer dermed til USS 20-årsfeiring 27.-29. april 2016. Jan Tore Sanner holder innlegg om regjeringens politikk på utmarksfeltet og Navarsete holder åpningstalen under landsmøtets festmiddag. I tillegg kommer politisk ledelse i Klima- og [ ] Les mer ...

Stortinget med løve i forgrunnen. Copyright: News Øresund
USS-nytt01. april 2016

Stortinget vedtok 31. mars 2016 grunnlovfesting av det lokale selvstyret ved følgende endring i Grunnloven § 49:

"Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer. Nærmere bestemmelser om det lokale folkevalgte nivå fastsettes ved lov."

[ ] Les mer ...
Ullensvang hotell
USS-nytt01. april 2016

Fristen for påmelding er ute, men vi har fortsatt ledige rom på Ullensvang hotell. Per i dag er det påmeldt nesten 150 deltakere fra hele landet. 20-årsjubilanten USS inviterer til jubileumslandsmøte i naturskjønne Ullensvang i Hardanger. Ta med deg det politiske engasjementet og festdrakten og [ ] Les mer ...

Sentralnettsmaster med kraftlinjer
USS-nytt18. mars 2016

USS har inngitt høringsuttalelse til Grønn skattekommisjons utredning NOU 2015: 15. Sett pris på miljøet. USS peker i uttalelsen på at:

"USS er positiv til kommisjonens formål om å verdsette naturen og dens økosystemtjenester, slik at disse hensynene vektlegges i større grad ved [ ] Les mer ...

USS-nytt11. mars 2016

Lovutvalg for fjelloven og statsallmenningsloven som ble oppnevnt 4. mars 2016 av regjeringen er uten representasjon fra USS. Arbeidsutvalget i USS vil både på vegne av organisasjonen og på vegne av hver medlemskommune som har hatt berettigede forventninger om slik representasjon på sine vegne, [ ] Les mer ...

Landskap med elv gjennom dal
USS-nytt04. mars 2016

Den 4. mars 1996 ble USS stiftet av 40 kommuner fra hele Norge. I dag har vi 85 medlemskommuner fra sør til nord, som dekker ca. 40 % av Norges areal. Dagene 27.-29. april 2016 inviterer vi til jubileumslandsmøte i Ullensvang. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpner landsmøtet [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.