Hjem Nyhetsoversikt
USS-nytt31. januar 2017

De partiene som står bak ulveforliket, regjeringspartiene og AP og KrF, fremmer i dag et forslag som lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å endre «Forskrift om forvaltning av rovvilt slik at denne er tilpasset Stortingets vedtak i Innst. 330 S (2015-2016). Stortinget ber regjeringen [ ] Les mer ...

USS-nytt31. januar 2017

De fire partiene som står bak ulveforliket vil fremme to nye forslag når Stortinget senere i dag skal debattere oppfølgingen av forliket. Regjeringspartiene er enig med de to andre partiene i forliket (Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti) om at regjeringen skal fremme en sak om oppfølgingen [ ] Les mer ...

USS-nytt19. januar 2017

USS mener Klima- og miljødepartementet har vurdert vilkåret om skadepotensiale for snevert​ i sitt vedtak av 20. desember 2016. Se USS notat av 1. januar 2016 om dette. I [ ] Les mer ...

Sau på beite i Jotunheimen
USS-nytt17. januar 2017

KLD har et større juridisk handlingsrom i ulvesaken enn det statsråden legger til grunn. Departementet burde også vurdert skadepotensialet på andre interesser enn husdyr- og tamreinnæringen. Les mer ...

Vidar Helgesens redegjørelse i Stortinget 17. januar 2017
USS-nytt17. januar 2017

Klima- og miljøministeren holdt i dag redegjørelse om forvaltning av ulv for stortinget. Etter forslag fra Stortingspresidenten, sluttet samtlige partier på stortinget seg til at saken skal behandles av stortinget i løpet av kort tid.  Les mer ...

Jubileumslandsmøte i 2016
USS-nytt13. januar 2017

Velkommen til landsmøtet i USS på Scandic Nidelven i Trondheim - påmeldingen er åpnet under aktiviteter!Les mer ...

Gråbein
USS-nytt10. januar 2017

USS leder har sammen med Norges Skogeierforbund vært i møte med statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og mljødepartementet vedrørende lisensfelling av ulv.

Etter møte ble det sendt et oppfølgingsbrev som kan leses [ ] Les mer ...

USS-nytt06. januar 2017

USS kommenterer i brev 6. januar 2017 påstandene fra statsråd Helgsen om at det er ulike hensyn som kan tas i Sverige og i Norge ved lisensfelling av ulv.Les mer ...

USS-nytt03. januar 2017

USS' vurdering av Klima- og miljødepartementets (KLD) ulvevedtak av 1. januar 2017 er omtalt i Nationen i dag, der nestleder i USS, Hanne Alstrup Velure, er intervjuet. Velure uttaler at departementet bør snu. Bakgrunnen er at KLDs vedtak ikke vurderer skadepotensiale for andre interesser enn [ ] Les mer ...

Lupus
USS-nytt01. januar 2017

USS har vurdert Klima- og miljødepartementets vedtak av 20. desember 2016 der departementet opphever rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling. Nedenfor er USS' brev til departementet 1. januar 2017.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.