Hjem Nyhetsoversikt
USS-nytt30. oktober 2007

Etter henvendelser fra flere medlemskommuner ble det avholdt et møte om ansvarsforholdene knyttet til fallvilt 20. oktober 2004. Konklusjonen fra møtet var at det bør innledes nye forhandlinger med Jernbaneverket i regi av USS.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Som et ledd i forberedelsene av ny stortingsmelding om rovdyrforvaltningen høsten 2003, har NINA – Norsk Institutt for naturforvaltning – utarbeidet et temahefte 22, med en oppsummering av forvaltningsmessige utfordringer knyttet til den nye rovdyrmeldingLes mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

USS har i dag sendt følgende brev til sine medlemskommuner:Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Som redegjort for i USS-nytt nr 20/2004, har oppnevningen av regional rovviltnemnd i Oppland medført kraftige reaksjoner.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Landsstyret i USS vedtok i styremøte 25. november 2005 følgende enstemmige uttalelse:Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Regjeringserklæringen inneholder viktige saker for USS. Landsstyret i USS vil drøfte en nærmere oppfølging i neste møte som er berammet til 25. november 2005.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Vannkraften har skapt og skaper betydelige verdier for utbygger. Forutsetningen for bygging av kraftverk og derigjennom inntektene, er vannfallene.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

USS har sendt brev til Miljøvernminister Helen Bjørnøy med anmodning om møte.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.