Hjem Nyhetsoversikt
Hvitveis og blåveis
USS-nytt12. april 2018

Foredragene under LM 2018 legges ut løpende. Foredragene finner du her: Landsmøtedokumenter 2018Les mer ...

USS-nytt11. april 2018

Utmarkskommunenes Sammenslutning, USS, samler 12.–13.april sine 90 medlemskommuner til landsmøte i Trondheim på Clarion Hotel & Congress. USS sine landsmøter er den viktigste nasjonale arenaen for debatt og informasjon om utmarksspørsmål, og innlegg fra regjeringshold, lovutvalg, akademia og [ ] Les mer ...

USS-nytt06. april 2018

Ved den forløpige behandlingen av representantforslaget i til dok 8:86 (2017-2018) var det flertall for uavhengig rovviltklagenemnd. Dette flertallet er snudd til et mindretall etter at Arbeiderpartiet i næringskomiteen klargjorde at partiet ikke går inn for en uavhengig nemnd. Dette fremgår av  [ ] Les mer ...

USS-nytt04. april 2018

USS landsmøte finner sted i Trondheim (Clarion Hotel & Congress). Det er mer en 160 påmeldte, og ingen flere ledige plasser for overnatting. Vi har derfor måttet sette opp venteliste for etternølere. Les mer ...

USS-nytt12. februar 2018

Landsstyret i USS besluttet i februar å åpne for økonomisk støtte til rettssakene om ulv. WWF har tatt ut søksmål mot Staten for å stanse lisensfellingen av ulv, og USS m.fl. har trådt inn som partshjelper for Staten i de midlertidige forføyningssakene. Hovedforhandling i hovedsøksmålet er [ ] Les mer ...

Marker
USS-nytt07. februar 2018

Vi ønsker Marker kommune velkommen som nytt medlem i USS! Landsstyret var på besøk i Østfold og Marker kommune i fjor høst, og fikk en hyggelig båttur i vassdraget.

USS ønsker seg flere medlemmer. En økning i antall medlemskommuner er av stor betydning for den viktige jobben som USS gjør [ ] Les mer ...

Svøufallet, Sunndal kommune. Foto: Karianne Lundgaard
USS-nytt30. januar 2018

USS avholder 2018-landsmøtet i Trondheim fra 12.–13. april. Meld deg på under aktiviteter: Landsmøtet 2018.

På landsmøtet vil aktuelle saker bli debattert: 

Oslo tingrett
USS-nytt05. januar 2018

I dag, 5. januar 2018, er det avsagt kjennelse i saken WWF reiste mot Staten for å stanse lisensfellingen av ulv. USS m.fl. var partshjelper for Staten og støttet Staten i at vedtakene om lisensfelling er gyldige. Oslo tingrett ga staten og partshjelperne medhold i at vedtaket. var gyldig. Les [ ] Les mer ...

Lærdal
USS-nytt03. januar 2018

Vi starter 2018 med å ønske Lærdal kommune velkommen som medlem av USS. Les mer ...

Julegran
USS-nytt23. desember 2017

Året 2017 sluttet som det begynte, med regulering av den største ulvebestanden i Norge i moderne tid. Oslo tingrett avgjørelse i den midlertidige forføyningssaken 20. og 21. desember om statensfelingsvedtak kan gjennomføres, kommer den første uken i 2018Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.