Hjem Nyhetsoversikt
Elghundvalp
USS-nytt06. oktober 2017

Elgjakten er godt igang. Mange jakter med hund i terreng der det er ulv. USS har derfor utarbeidet et notat som tar for seg nødvergeretten for hund, som kom inn i naturmangfoldloven i 2012. Notatet finner du her: [ ] Les mer ...

Landskap, Øystre Slidre statsallmenning
USS-nytt26. september 2017

Miljødirektoratet arrangerer fagseminar for kommuner som har fått delegert forvaltningsmyndighet for verneområder. Seminaret finner sted på Scandic Hell Hotell ved Værnes 7. - 8. november 2017. USS har blitt oppfordret av Miljødirektoratet til å invitere våre medlemskommuner. Tema for seminaret [ ] Les mer ...

USS-nytt15. september 2017

Datoene for landsmøtet er satt. Hold av 11. - 13. april 2018 til den viktigste nasjonale arenaen for politiske, juridiske og økonomiske utfordringer i utmarksspørsmål! Program og påmelding blir lagt ut på hjemmesidene  når det er klart.Les mer ...

USS-nytt08. august 2017

Advokat Norunn Løkken Sundet skriver i sin kronikk i Bondebladet at det er hysdyreierne som bærer belastningen med fredning av rovvilt. Advokatfirmaet Lund & Co DA har de siste årene bistått mange dyreeiere i saker om rovvilterstatning, både ved tap av husdyr og rein.  Advokat Sundet viser [ ] Les mer ...

USS-nytt04. juli 2017

Klima- og miljødepartementet foreslår endringer i bestemmelsen om skadefelling av kongeørn. Forslaget gjelder en midlertidig forsøksordning i to prosjektområder på Fosen og i Troms. Høringsfristen er 4. september 2017, og USS vil inngi høringsuttalelse innen fristen. Dersom kommunene har [ ] Les mer ...

Milky og Kofi på beite
USS-nytt29. juni 2017

USS har gjennomgått og vurdert rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv både utenfor og innenfor etablerte revir og ulvesonen. Vedtakene finner du her: [ ] Les mer ...

USS-nytt27. juni 2017

I møte i går - 26. juni 2017 - traff rovviltnemndene vedtak om lisensfelling av ulv innenfor etablerte revir og ulvesonen og utenfor etablerte revir og ulvesonen. Utenfor sonen ble det truffet vedtak om en kvote på tolv dyr. Innenfor etablerte revir ble det truffet vedtak om uttak av Julussa- og [ ] Les mer ...

USS-nytt27. juni 2017

USS har oppfordret kommuner i Nordland og Troms til å treffe vedtak om å innføre eller iverksette fjellova, som i dag bare gjelder sør for Nordlands grenser. I løpet av våren har det kommet en rekke vedtak som setter søkelys på utfordringene med manglende lokal innflytelse på forvaltningen av [ ] Les mer ...

USS-nytt23. juni 2017

USS har per i dag - 23. juni 2017 - fått bekreftet at ni kommuner i Nordland og Troms har truffet vedtak om å iverksette/innføre fjelloven i sine kommuner. Vedtakene er en oppfølging av USS' regionmøte  20. april 2017, og oppslutningen om å treffe vedtak er meget god så langt. Det er flere [ ] Les mer ...

Batman - foto Odd Liland
USS-nytt13. juni 2017

Ny rovviltforskrift ble vedtatt 6. juni 2017Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.