Hjem Nyhetsoversikt
USS-nytt30. oktober 2007

I forbindelse med Stortingets behandling av ovennevnte odelstingsproposisjon om endringer i lov om tomtefeste har USS avgitt følgende høringsuttalelse som følger nedenforLes mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

USS deltar i Norsk Gallups Natur- og miljøbarometer, hvor opinionens holdninger til natur –og miljøspørsmål undersøkes.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Sekretariatet vil med dette ønske alle medlemskommunene en riktig god jul. Samtidig benytter vi anledningen til å informere om følgende saker;Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

USS avholder landsmøte 26. - 27. april 2001 på Rica Hell Hotel, Stjørdal.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Miljøverndepartementet oppnevnte den 10. desember 2004 en rovviltnemnd i hver av de 8 rovviltregionene.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007
[ ] Les mer ...

USS-nytt nr 1/2004 (2004.01.19)
Rovviltmeldingen

Sekretariatet benytter anledningen til å ønske alle våre medlemskommuner et riktig godt nytt samarbeidsår!
Som nevnt i USS-nytt nr. 19 / 2003 har Regjeringen nå fremlagt sitt

USS-nytt30. oktober 2007

Det vises til USS-Nytt 14/02 av 18. desember 2002 hvor det orienteres om NVE og DN's arbeid med supplering av Verneplan IV for vassdrag.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

På landsstyremøtet som fant sted 28. november d.å, ble det vedtatt at USS skal arrangere et seminar for kommuner som er berørt av store verneområder.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Nedenfor følger en statusrapport i aktuelle USS-saker.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Regjeringen la i dag kl. 1400 frem Rovviltmelding, St. meld. nr. 15 (2003-2004. Nedenfor følger et sammendrag av denne.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.