Hjem Nyhetsoversikt
USS-nytt30. oktober 2007

Som redegjort for i USS-nytt nr 20/2004, har oppnevningen av regional rovviltnemnd i Oppland medført kraftige reaksjoner.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Landsstyret i USS vedtok i styremøte 25. november 2005 følgende enstemmige uttalelse:Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Landsstyret i USS vedtok på landsstyremøte 2. september 2005 å sende ut følgende pressemelding:Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

På landsstyremøte 3. juni behandlet USS NOU 2004:28 Naturmangfoldloven og vedtok følgende høringsuttalelse:Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Vannkraften har skapt og skaper betydelige verdier for utbygger. Forutsetningen for bygging av kraftverk og derigjennom inntektene, er vannfallene.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

USS har sendt brev til Miljøvernminister Helen Bjørnøy med anmodning om møte.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Regjeringserklæringen inneholder viktige saker for USS. Landsstyret i USS vil drøfte en nærmere oppfølging i neste møte som er berammet til 25. november 2005.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.