Hjem Nyhetsoversikt
USS-nytt30. oktober 2007

Vedlagt oversendes utkast til forskrift om hold av småfe på beite fra Landbruks-departementet v/Statens Dyrehelsetilsyn.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Miljøverndepartementet oppnevnte den 10. desember 2004 en rovviltnemnd i hver av de 8 rovviltregionene.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

USS’ landsmøte vil i 2005 vil bli avholdt på Rica Hell Hotel i Stjørdal 14 – 15 april og kommunene oppfordres med dette til allerede nå å holde av dagene.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

USS har avgitt høringsuttalelse til forskrift om forvaltning av rovvilt. Utskrift av høringsuttalelsen følger nedenfor.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Ved stevning av 5. mars ble det som kjent reist søksmål mot Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet på vegne av 13 sauebønder i Rendalen kommuneLes mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

USS har sammen med mange andre organisasjoner undertegnet et opprop om nasjonalparker og reiseliv: Fjellteksten må følges opp i praksis.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Det vises til USS-nytt nr. 11 som omhandlet forslag til ny forskrift om forvaltning av rovvilt, med vedlagt link til forslaget.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) vedtok den 5. februar å felle 9 ulv, den såkalte Atnadalsflokken og det mulige Imsdalsparet i Østerdalen.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Etter anmodning fra en rekke medlemskommuner innkaller USS med dette til møte om fallvilt – ansvars- og rolledelingLes mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Miljøverndepartementet har 14. september 2004 sendt på høring forslag til ny rovviltforskrift.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.