Hjem Nyhetsoversikt
USS-nytt30. oktober 2007

USS’ landsmøte vil i år bli avholdt i Molde 10. -11. april i det nye Rica Seilet Hotell, og kommunene oppfordres med dette til allerede å melde seg på.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Innstillingen ble offentliggjort fredag ettermiddag, og som bebudet i e-mail fra sekretariatet til medlemskommunene samme dag med vedlagt link til Innstillingen, kommer vi med dette tilbake til saken og gir en oppsummering av sentrale deler av innholdet.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Energi- og miljøkomiteen avga 16. februar 2005 overnevnte innstilling om Supplering av Verneplan for vassdrag.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

USS har sendt brev til miljøvernminister Børge Brende med synspunkter på tiltak som vil kunne bidra til å dempe de konflikter som kan oppstå rundt verneplanprosesser.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Etter henvendelser fra flere medlemskommuner ble det avholdt et møte om ansvarsforholdene knyttet til fallvilt 20. oktober 2004. Konklusjonen fra møtet var at det bør innledes nye forhandlinger med Jernbaneverket i regi av USS.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Som et ledd i forberedelsene av ny stortingsmelding om rovdyrforvaltningen høsten 2003, har NINA – Norsk Institutt for naturforvaltning – utarbeidet et temahefte 22, med en oppsummering av forvaltningsmessige utfordringer knyttet til den nye rovdyrmeldingLes mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

USS har i dag sendt følgende brev til sine medlemskommuner:Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Som redegjort for i USS-nytt nr 20/2004, har oppnevningen av regional rovviltnemnd i Oppland medført kraftige reaksjoner.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Landsstyret i USS vedtok i styremøte 25. november 2005 følgende enstemmige uttalelse:Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Landsstyret i USS vedtok på landsstyremøte 2. september 2005 å sende ut følgende pressemelding:Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.