Hjem Nyhetsoversikt
USS-nytt30. oktober 2007

Landsmøtet i USS fant sted på Stjørdal 14. -15. april 2005, og samlet 103 delegater fra 48 kommuner.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

USS’ arbeidsoppgaver ble gjennomgått på landsmøtet i Molde 8. mai 2003. Nedenfor følger lysarkene fra Stein Erik Stinessens foredrag om disse.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Landsmøtet i USS valgte fredag 15. april 2005 nytt styre, arbeidsutvalg, leder og nestlederLes mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Som nevnt i USS-nytt nr. 10/2003 av 30. april 2003, har Beiarn kommune i medhold av nasjonal forskrift § 8 til motorferdselloven, søkt Direktoratet for naturforvaltning om etablering av snøscooterløype inn til et fiskevann som ligger mer enn 5 km fra brøyLes mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Forskrift om forvaltning av rovvilt ble vedtatt i Statsråd fredag før påske, og trer i kraft den 1. april 2005.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Nedenfor følger en statusrapport i aktuelle USS-saker.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Energi- og miljøkomiteen avga 16. februar 2005 overnevnte innstilling om Supplering av Verneplan for vassdrag.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

USS har sendt brev til miljøvernminister Børge Brende med synspunkter på tiltak som vil kunne bidra til å dempe de konflikter som kan oppstå rundt verneplanprosesser.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Etter henvendelser fra flere medlemskommuner ble det avholdt et møte om ansvarsforholdene knyttet til fallvilt 20. oktober 2004. Konklusjonen fra møtet var at det bør innledes nye forhandlinger med Jernbaneverket i regi av USS.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Som et ledd i forberedelsene av ny stortingsmelding om rovdyrforvaltningen høsten 2003, har NINA – Norsk Institutt for naturforvaltning – utarbeidet et temahefte 22, med en oppsummering av forvaltningsmessige utfordringer knyttet til den nye rovdyrmeldingLes mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.