Hjem Nyhetsoversikt
USS-nytt30. oktober 2007

Som nevnt i USS-nytt nr. 10/2003 av 30. april 2003, har Beiarn kommune i medhold av nasjonal forskrift § 8 til motorferdselloven, søkt Direktoratet for naturforvaltning om etablering av snøscooterløype inn til et fiskevann som ligger mer enn 5 km fra brøyLes mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Vannkraften har skapt og skaper betydelige verdier for utbygger. Forutsetningen for bygging av kraftverk og derigjennom inntektene, er vannfallene.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

USS har sendt brev til Miljøvernminister Helen Bjørnøy med anmodning om møte.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Regjeringserklæringen inneholder viktige saker for USS. Landsstyret i USS vil drøfte en nærmere oppfølging i neste møte som er berammet til 25. november 2005.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.