Hjem Nyhetsoversikt
USS-nytt18. mai 2018

WWF hadde anlagt sak mot staten v/Klima og miljødepartementet. USS begjærte partshjelp til støtte for staten.Tingretten frifant staten i dom av idag 18. mai 2018. Staten og parthjelperne ble også tilkjent saksomkostninger. Les mer ...

RNB 2018
USS-nytt15. mai 2018

Regjeringen varsler i pressemelding til RNB 2018:

«Regjeringen vil utgreie og eventuelt foreslå grunnrenteskatt på havbruk med innføring i 2020, som [ ] Les mer ...

Forsiden på RNB 2018, Meld. St. 2 (2017-2018)
USS-nytt15. mai 2018

Revidert nasjonalbudsjett 2018 er lagt frem av Regjeringen i dag, 15. mai 2018, og vi har gjennomgått dokumentene for å finne saker som er relevant for USS' saksfelt. Av generell interesse for medlemskommunene er at det i Kommuneproposisjonen 2019 uttrykkelig heter at «Regjeringen vil [ ] Les mer ...

USS-nytt11. mai 2018

Oslo tingrett har varslet partene om at dom i ulvesaken vil komme 18. mai 2018. Les mer ...

Snøskuterrast
USS-nytt02. mai 2018

Under landsmøtet i Trondheim ble det besluttet at USS skal utarbeide en praktisk veileder for kommuner som ønsker å etablere rekreasjonsløyper for snøskuterkjøring. Kommunene har hatt slik myndighet siden juni 2015, og det er mange felles utfordringer med dette arbeidet. USS ønsker innspill fra [ ] Les mer ...

USS-nytt29. april 2018

Dette fremgår på Regjeringens hjemmesider. Så langt baserer regjeringen sin utredning på modellen for grunnrenteskatt på vannkraft. Vi vil følge med på arbeidet som er igangssatt.Les mer ...

USS' nye leder, Hanne A. Velure rett etter ledervalget under landsmøtet i 2018
USS-nytt27. april 2018

Hun er oppvokst i Danmark, men har endt opp i en norsk og ulendt utmarkskommune. Nå er Hanne Alstrup Velure, Lesja, ny leder av Utmarkskommunenes Sammenslutning - USS.Les mer ...

USS-nytt27. april 2018

Hun er oppvokst i Danmark, men har endt opp i en norsk og ulendt utmarkskommune. Nå er Hanne Alstrup Velure, Lesja og Høyre, ny leder av Utmarkskommunenes Sammenslutning - USS.Les mer ...

USS-nytt13. april 2018

USS 90 medlemskommuner har på landsmøtet 12-13.april 2018 i Trondheim vedtatt følgende resolusjon:Les mer ...

Det nye landsstyret i USS, Ny USS-leder Hanne A. Velure i lys drakt midt i bildet.
USS-nytt13. april 2018

Hanne A. Velure er valgt som ny USS-leder ved akklamasjon. Valgkomiteen begrunnet sin innstilling på Velure som leder med følgende: Hanne A. Velure har sittet i landsstyret i USS siden 2014. Velure har vært varaordfører i Lesja kommune fra 2011–2015, og hun har sittet i kommunestyret i samme [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.