Hjem Nyhetsoversikt
USS-nytt12. februar 2018

Landsstyret i USS besluttet i februar å åpne for økonomisk støtte til rettssakene om ulv. WWF har tatt ut søksmål mot Staten for å stanse lisensfellingen av ulv, og USS m.fl. har trådt inn som partshjelper for Staten i de midlertidige forføyningssakene. Hovedforhandling i hovedsøksmålet er [ ] Les mer ...

Marker
USS-nytt07. februar 2018

Vi ønsker Marker kommune velkommen som nytt medlem i USS! Landsstyret var på besøk i Østfold og Marker kommune i fjor høst, og fikk en hyggelig båttur i vassdraget.

USS ønsker seg flere medlemmer. En økning i antall medlemskommuner er av stor betydning for den viktige jobben som USS gjør [ ] Les mer ...

Svøufallet, Sunndal kommune. Foto: Karianne Lundgaard
USS-nytt30. januar 2018

USS avholder 2018-landsmøtet i Trondheim fra 12.–13. april. Meld deg på under aktiviteter: Landsmøtet 2018.

På landsmøtet vil aktuelle saker bli debattert: 

Oslo tingrett
USS-nytt05. januar 2018

I dag, 5. januar 2018, er det avsagt kjennelse i saken WWF reiste mot Staten for å stanse lisensfellingen av ulv. USS m.fl. var partshjelper for Staten og støttet Staten i at vedtakene om lisensfelling er gyldige. Oslo tingrett ga staten og partshjelperne medhold i at vedtaket. var gyldig. Les [ ] Les mer ...

Lærdal
USS-nytt03. januar 2018

Vi starter 2018 med å ønske Lærdal kommune velkommen som medlem av USS. Les mer ...

Julegran
USS-nytt23. desember 2017

Året 2017 sluttet som det begynte, med regulering av den største ulvebestanden i Norge i moderne tid. Oslo tingrett avgjørelse i den midlertidige forføyningssaken 20. og 21. desember om statensfelingsvedtak kan gjennomføres, kommer den første uken i 2018Les mer ...

USS-nytt11. desember 2017

Klima- og miljødepartementet (KLD) foreslår i brev av 5. desember 2017 å utvide lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen. Forslaget går ut på å forlenge lisensfellingsperioden fra 25. september til 30. april, med virkning allerede fra 1. april 2018. Dagens lisensfellingsperiode utenfor ulvesonen [ ] Les mer ...

USS-nytt01. desember 2017

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 5 ble stanset ved Oslo tingretts midlertidige forføyning. Avgjørelsen var begrunnet i saksbehandlingsfeil fra Klima- og miljødepartementet. Nå har departementet truffet nytt vedtak. Samtidig er det truffet vedtak om lisensfelling innenfor [ ] Les mer ...

Oslo tingrett
USS-nytt10. november 2017

WWF ønsker å stanse den pågående lisensfellingen utenfor ulvesonen umiddelbart, og har bedt om midlertidig forføyning ved Oslo tingrett. Saken er berammet til 14. november 2017. USS, Norges Bondelag, Norskog, Skogeierforbundet og NJFF begjærer partshjelp til fordel for Klima- og [ ] Les mer ...

Statsbudsjettet 2018
USS-nytt12. oktober 2017

USS har gjennomgått statsbudsjettet for 2018. Budsjettdokumentene finner du her: statsbudsjettet.no

- Saken oppdateres

Klima- og miljødepartementets budsjettforslag
Rovvilt [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.