Hjem Nyhetsoversikt
Elg i vårsol
USS-nytt05. september 2018

I forbindelse med rovviltnemndene i region 4 og 5 sine vedtak om lisensfelling av ulv, ble [ ] Les mer ...

USS-nytt31. august 2018

Landstyret i USS har i styremøte i dag 31. august vedtatt følgende uttale om rovviltforvaltningen: Les mer ...

USS-nytt31. august 2018

På landsmøte i USS 13. april 2018 ble det vedtatt følgende resolusjon:

"Hyttebygging (fritidsbolig)

Hytter og hytteliv er en viktig del av norsk kultur og det norske folks hverdag. Det meste av dagens hytter befinner seg i USS [ ] Les mer ...

USS-nytt31. august 2018

Landsstyret i USS har idag avgitt følgende følgende uttale til regjeringens handlingsplan for friluftslivet: Les mer ...

USS-nytt20. august 2018

Ordføreroppropet som startet i Trøndelag har spredt seg. 21 av 22 ordfører i Hedmark og samtlige ordførere i Oppland har sluttet seg til brev til statsminister Solberg. USS skal drøfte saken og konkret oppfølging på styremøte i neste uke. Les mer ...

USS-nytt16. august 2018

I Nationen idag fremgår at 46 ordførere i Trøndelag har sendt brev til Statsministeren og krever ny rovdyrpolitikk.

Saken skal drøftes på USS landsstyremøte 29. august. Les mer ...

Spleis Ulv
USS-nytt27. juni 2018

WWF reiste høsten 2017 søksmål mot staten for å stanse lisensfellingen av ulv. Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) med sine 90 medlemskommuner erklærte partshjelp til støtte for staten. I dom av 18.mai 2018 fra Oslo Tingrett gis staten og USS mfl. medhold på alle punkter i forståelsen av [ ] Les mer ...

USS-nytt22. juni 2018

I dag, 22. juni 2018, er NOU 2018: 11 Ny fjellov avlevert til landbruksminister Dale. I utredningen [ ] Les mer ...

Oslo tinghus
USS-nytt20. juni 2018

WWF har anket Oslo tingretts dom i ulvesaken til lagmannsretten. Staten med USS m.fl. som partshjelpere vant fram i tingretten i en klar og tydelig dom, som kan leses her: Oslo tingretts dom av 18. mai 2018.

USS [ ] Les mer ...

De kvinnelige advokatene i Lund & Co DA
USS-nytt01. juni 2018

USS' sekretariat vant i går, 31. mai 2018, Advokatforeningens talentpris for 2018. Prisen gikk til det advokatfirmaet som er best på likestilling og kjønnsbalanse. Tidligere høyesterettsdommer Liv Gjøstad satt i juryen, og hennes begrunnelse for å tildele prisen til Lund & Co var bl.a.: " [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.