Hjem Nyhetsoversikt
Snøskuterrast
USS-nytt02. mai 2018

Under landsmøtet i Trondheim ble det besluttet at USS skal utarbeide en praktisk veileder for kommuner som ønsker å etablere rekreasjonsløyper for snøskuterkjøring. Kommunene har hatt slik myndighet siden juni 2015, og det er mange felles utfordringer med dette arbeidet. USS ønsker innspill fra [ ] Les mer ...

USS-nytt29. april 2018

Dette fremgår på Regjeringens hjemmesider. Så langt baserer regjeringen sin utredning på modellen for grunnrenteskatt på vannkraft. Vi vil følge med på arbeidet som er igangssatt.Les mer ...

USS' nye leder, Hanne A. Velure rett etter ledervalget under landsmøtet i 2018
USS-nytt27. april 2018

Hun er oppvokst i Danmark, men har endt opp i en norsk og ulendt utmarkskommune. Nå er Hanne Alstrup Velure, Lesja, ny leder av Utmarkskommunenes Sammenslutning - USS.Les mer ...

USS-nytt27. april 2018

Hun er oppvokst i Danmark, men har endt opp i en norsk og ulendt utmarkskommune. Nå er Hanne Alstrup Velure, Lesja og Høyre, ny leder av Utmarkskommunenes Sammenslutning - USS.Les mer ...

USS-nytt13. april 2018

USS 90 medlemskommuner har på landsmøtet 12-13.april 2018 i Trondheim vedtatt følgende resolusjon:Les mer ...

Det nye landsstyret i USS, Ny USS-leder Hanne A. Velure i lys drakt midt i bildet.
USS-nytt13. april 2018

Hanne A. Velure er valgt som ny USS-leder ved akklamasjon. Valgkomiteen begrunnet sin innstilling på Velure som leder med følgende: Hanne A. Velure har sittet i landsstyret i USS siden 2014. Velure har vært varaordfører i Lesja kommune fra 2011–2015, og hun har sittet i kommunestyret i samme [ ] Les mer ...

Hvitveis og blåveis
USS-nytt12. april 2018

Foredragene under LM 2018 legges ut løpende. Foredragene finner du her: Landsmøtedokumenter 2018Les mer ...

USS-nytt11. april 2018

Utmarkskommunenes Sammenslutning, USS, samler 12.–13.april sine 90 medlemskommuner til landsmøte i Trondheim på Clarion Hotel & Congress. USS sine landsmøter er den viktigste nasjonale arenaen for debatt og informasjon om utmarksspørsmål, og innlegg fra regjeringshold, lovutvalg, akademia og [ ] Les mer ...

USS-nytt06. april 2018

Ved den forløpige behandlingen av representantforslaget i til dok 8:86 (2017-2018) var det flertall for uavhengig rovviltklagenemnd. Dette flertallet er snudd til et mindretall etter at Arbeiderpartiet i næringskomiteen klargjorde at partiet ikke går inn for en uavhengig nemnd. Dette fremgår av  [ ] Les mer ...

USS-nytt04. april 2018

USS landsmøte finner sted i Trondheim (Clarion Hotel & Congress). Det er mer en 160 påmeldte, og ingen flere ledige plasser for overnatting. Vi har derfor måttet sette opp venteliste for etternølere. Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.