Hjem Nyhetsoversikt
Stein Erik i retten
USS-nytt07. januar 2019

I kjennelsen fra byfogden mandag 7. januar 2019 fremgår at NOAH tapte på alle punkter i den midlertidige forføyningssaken organisasjonen anla mot staten for å få stoppet uttaket av ulv i Slettåsreviret. Begjæringen fra dyrevernorganisasjonen NOAH er ikke tatt til følge, og NOAH må betale 27.000 [ ] Les mer ...

USS-nytt17. desember 2018

Regjeringen har i dag 17. desember 2018 offentliggjort sitt vedtak om uttak av ulv innenfor ulvesona og lagt frem en rekke nye forvaltningstiltak. USS deltar sammen med Klima- og Miljødepartementet og Landbruks- og Matdepartementet i den nylig etablerte konsultasjonsordningen for demping av [ ] Les mer ...

USS-nytt14. desember 2018

Om ikke mange dager senker julefreden seg og snart har vi et nytt år foran oss. USS har hatt et travelt år med høy aktivitet og stadig nye saker, områder og tema som er viktig for oss å gripe tak i. Antall medlemskommuner har økt til 94, noe som forteller oss om viktigheten av USS som [ ] Les mer ...

USS-nytt17. november 2018

Det er en svært gledelig utvikling i USS' medlemsmasse, med fire nye medlemmer. Samlet medlemstall er nå 94 kommuner fordelt på 15 fylker. 

 Les mer ...

Sau i utmark
USS-nytt14. november 2018

USS var 12.11.18 i dialogmøte med statssekretær, politisk rådgiver og embetsverk i Klima og Miljødepartementet og Landbruks- og Matdepartementet. USS var representert ved leder, Hanne Alstrup Velure, sekretær Stein Erik Stinessen fra Lund og Co. og ordfører i Engerdal, Lars Erik Hyllvang, [ ] Les mer ...

USS-nytt12. november 2018

USS og Norges Bondelag inviterer til seminar, 4. desember 2018 på Haraldvollen, MålselvLes mer ...

USS-nytt30. oktober 2018

Hold av datoene allerede nå! USS' landsmøter er et viktig politisk verksted for utmarkskommunene. Det blir diskusjon om dagsaktuelle saker, og det blir som vanlig parallellsesjoner der du kan fordype deg i det temaet som er viktigst for din kommune. I år blir [ ] Les mer ...

Fjell - Foto Robert Anders
USS-nytt26. oktober 2018

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) om hvor langt regjeringen har kommet i utredningen av å gi fjelloven anvendelse i Nordland og Troms.Les mer ...

USS-nytt11. oktober 2018

12. november vil det bli avholdt et nytt konsultasjonsmøte om aktuelle problemstillinger i rovviltforvaltningen mellom USS, KLD og LMD.Les mer ...

USS-nytt08. oktober 2018

Regjeringen varsler ny handlingsplan for verneområder, suppleringsvern og flere verneområdeforvaltere. Regjeringen gir derimot ingen nye signaler om innføring av fjelloven i Nordland og Troms.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.