Hjem Nyhetsoversikt
Hanne Velure
USS-nytt05. september 2018

Jeg er meget tilfreds med dagens ordførermøte i KLD, med både statsministeren, landbruksministeren og klima- og miljøministeren til stede. Allerede den brede oppslutningen fra regjeringen viser en forståelse av alvoret og at rovviltpolitikken er noe langt mer enn vern av rovdyr. Den involverer [ ] Les mer ...

Grønekinnkampen, Øystre Slidre
USS-nytt05. september 2018

Hold av datoene allerede nå! USS' landsmøter er et viktig politisk verksted for utmarkskommunene. Det blir diskusjon om dagsaktuelle saker, og det blir som vanlig parallellsesjoner der du kan fordype deg i det temaet som er viktigst for din kommune. I år blir [ ] Les mer ...

NOU 2018: 11 Ny fjellov
USS-nytt05. september 2018

NOU 2018: 11 Ny fjellov er på seks måneders høring frem til 28. februar 2019 (trykk på lenketeksten for å finne høriingsdokumentene). USS vil i [ ] Les mer ...

Elg i vårsol
USS-nytt05. september 2018

I forbindelse med rovviltnemndene i region 4 og 5 sine vedtak om lisensfelling av ulv, ble [ ] Les mer ...

USS-nytt31. august 2018

Landstyret i USS har i styremøte i dag 31. august vedtatt følgende uttale om rovviltforvaltningen: Les mer ...

USS-nytt31. august 2018

På landsmøte i USS 13. april 2018 ble det vedtatt følgende resolusjon:

"Hyttebygging (fritidsbolig)

Hytter og hytteliv er en viktig del av norsk kultur og det norske folks hverdag. Det meste av dagens hytter befinner seg i USS [ ] Les mer ...

USS-nytt31. august 2018

Landsstyret i USS har idag avgitt følgende følgende uttale til regjeringens handlingsplan for friluftslivet: Les mer ...

USS-nytt20. august 2018

Ordføreroppropet som startet i Trøndelag har spredt seg. 21 av 22 ordfører i Hedmark og samtlige ordførere i Oppland har sluttet seg til brev til statsminister Solberg. USS skal drøfte saken og konkret oppfølging på styremøte i neste uke. Les mer ...

USS-nytt16. august 2018

I Nationen idag fremgår at 46 ordførere i Trøndelag har sendt brev til Statsministeren og krever ny rovdyrpolitikk.

Saken skal drøftes på USS landsstyremøte 29. august. Les mer ...

Spleis Ulv
USS-nytt27. juni 2018

WWF reiste høsten 2017 søksmål mot staten for å stanse lisensfellingen av ulv. Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) med sine 90 medlemskommuner erklærte partshjelp til støtte for staten. I dom av 18.mai 2018 fra Oslo Tingrett gis staten og USS mfl. medhold på alle punkter i forståelsen av [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.