Hjem Nyhetsoversikt
USS' nye leder, Hanne A. Velure rett etter ledervalget under landsmøtet i 2018
USS-nytt27. april 2018

Hun er oppvokst i Danmark, men har endt opp i en norsk og ulendt utmarkskommune. Nå er Hanne Alstrup Velure, Lesja, ny leder av Utmarkskommunenes Sammenslutning - USS.Les mer ...

USS-nytt27. april 2018

Hun er oppvokst i Danmark, men har endt opp i en norsk og ulendt utmarkskommune. Nå er Hanne Alstrup Velure, Lesja og Høyre, ny leder av Utmarkskommunenes Sammenslutning - USS.Les mer ...

USS-nytt13. april 2018

USS 90 medlemskommuner har på landsmøtet 12-13.april 2018 i Trondheim vedtatt følgende resolusjon:Les mer ...

Det nye landsstyret i USS, Ny USS-leder Hanne A. Velure i lys drakt midt i bildet.
USS-nytt13. april 2018

Hanne A. Velure er valgt som ny USS-leder ved akklamasjon. Valgkomiteen begrunnet sin innstilling på Velure som leder med følgende: Hanne A. Velure har sittet i landsstyret i USS siden 2014. Velure har vært varaordfører i Lesja kommune fra 2011–2015, og hun har sittet i kommunestyret i samme [ ] Les mer ...

Hvitveis og blåveis
USS-nytt12. april 2018

Foredragene under LM 2018 legges ut løpende. Foredragene finner du her: Landsmøtedokumenter 2018Les mer ...

USS-nytt11. april 2018

Utmarkskommunenes Sammenslutning, USS, samler 12.–13.april sine 90 medlemskommuner til landsmøte i Trondheim på Clarion Hotel & Congress. USS sine landsmøter er den viktigste nasjonale arenaen for debatt og informasjon om utmarksspørsmål, og innlegg fra regjeringshold, lovutvalg, akademia og [ ] Les mer ...

USS-nytt06. april 2018

Ved den forløpige behandlingen av representantforslaget i til dok 8:86 (2017-2018) var det flertall for uavhengig rovviltklagenemnd. Dette flertallet er snudd til et mindretall etter at Arbeiderpartiet i næringskomiteen klargjorde at partiet ikke går inn for en uavhengig nemnd. Dette fremgår av  [ ] Les mer ...

USS-nytt04. april 2018

USS landsmøte finner sted i Trondheim (Clarion Hotel & Congress). Det er mer en 160 påmeldte, og ingen flere ledige plasser for overnatting. Vi har derfor måttet sette opp venteliste for etternølere. Les mer ...

USS-nytt12. februar 2018

Landsstyret i USS besluttet i februar å åpne for økonomisk støtte til rettssakene om ulv. WWF har tatt ut søksmål mot Staten for å stanse lisensfellingen av ulv, og USS m.fl. har trådt inn som partshjelper for Staten i de midlertidige forføyningssakene. Hovedforhandling i hovedsøksmålet er [ ] Les mer ...

Marker
USS-nytt07. februar 2018

Vi ønsker Marker kommune velkommen som nytt medlem i USS! Landsstyret var på besøk i Østfold og Marker kommune i fjor høst, og fikk en hyggelig båttur i vassdraget.

USS ønsker seg flere medlemmer. En økning i antall medlemskommuner er av stor betydning for den viktige jobben som USS gjør [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.