Spleis Ulv
USS-nytt27. juni 2018

WWF reiste høsten 2017 søksmål mot staten for å stanse lisensfellingen av ulv. Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) med sine 90 medlemskommuner erklærte partshjelp til støtte for staten. I dom av 18.mai 2018 fra Oslo Tingrett gis staten og USS mfl. medhold på alle punkter i forståelsen av [ ] Les mer ...

USS-nytt22. juni 2018

I dag, 22. juni 2018, er NOU 2018: 11 Ny fjellov avlevert til landbruksminister Dale. I utredningen [ ] Les mer ...

Oslo tinghus
USS-nytt20. juni 2018

WWF har anket Oslo tingretts dom i ulvesaken til lagmannsretten. Staten med USS m.fl. som partshjelpere vant fram i tingretten i en klar og tydelig dom, som kan leses her: Oslo tingretts dom av 18. mai 2018.

USS [ ] Les mer ...

De kvinnelige advokatene i Lund & Co DA
USS-nytt01. juni 2018

USS' sekretariat vant i går, 31. mai 2018, Advokatforeningens talentpris for 2018. Prisen gikk til det advokatfirmaet som er best på likestilling og kjønnsbalanse. Tidligere høyesterettsdommer Liv Gjøstad satt i juryen, og hennes begrunnelse for å tildele prisen til Lund & Co var bl.a.: " [ ] Les mer ...

USS-nytt18. mai 2018

WWF hadde anlagt sak mot staten v/Klima og miljødepartementet. USS begjærte partshjelp til støtte for staten.Tingretten frifant staten i dom av idag 18. mai 2018. Staten og parthjelperne ble også tilkjent saksomkostninger. Les mer ...

RNB 2018
USS-nytt15. mai 2018

Regjeringen varsler i pressemelding til RNB 2018:

«Regjeringen vil utgreie og eventuelt foreslå grunnrenteskatt på havbruk med innføring i 2020, som [ ] Les mer ...

Forsiden på RNB 2018, Meld. St. 2 (2017-2018)
USS-nytt15. mai 2018

Revidert nasjonalbudsjett 2018 er lagt frem av Regjeringen i dag, 15. mai 2018, og vi har gjennomgått dokumentene for å finne saker som er relevant for USS' saksfelt. Av generell interesse for medlemskommunene er at det i Kommuneproposisjonen 2019 uttrykkelig heter at «Regjeringen vil [ ] Les mer ...

USS-nytt11. mai 2018

Oslo tingrett har varslet partene om at dom i ulvesaken vil komme 18. mai 2018. Les mer ...

Snøskuterrast
USS-nytt02. mai 2018

Under landsmøtet i Trondheim ble det besluttet at USS skal utarbeide en praktisk veileder for kommuner som ønsker å etablere rekreasjonsløyper for snøskuterkjøring. Kommunene har hatt slik myndighet siden juni 2015, og det er mange felles utfordringer med dette arbeidet. USS ønsker innspill fra [ ] Les mer ...

USS-nytt29. april 2018

Dette fremgår på Regjeringens hjemmesider. Så langt baserer regjeringen sin utredning på modellen for grunnrenteskatt på vannkraft. Vi vil følge med på arbeidet som er igangssatt.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.