USS-nytt11. oktober 2018

12. november vil det bli avholdt et nytt konsultasjonsmøte om aktuelle problemstillinger i rovviltforvaltningen mellom USS, KLD og LMD.Les mer ...

USS-nytt08. oktober 2018

Regjeringen varsler ny handlingsplan for verneområder, suppleringsvern og flere verneområdeforvaltere. Regjeringen gir derimot ingen nye signaler om innføring av fjelloven i Nordland og Troms.Les mer ...

USS-nytt08. oktober 2018

Regjeringen varsler mulige endringer i flere USS relaterte saker:Les mer ...

USS-nytt08. oktober 2018

Regjeringen varsler i Prop 1. LS (2018-2019) videre implementering av Handlingsplan for friluftslivet av 24. juli 2018, videre arbeid med veileder om planlegging av fritidsbebyggelse og videre vurdering av statlige planretningslinjer for fjellområder. Forslagene vil kunne få stor betydning for [ ] Les mer ...

Elvestuen, Foto: Bjørn H Stuedal
USS-nytt02. oktober 2018

Klima- og miljødepartementet (KLD) har i vedtak 27. september 2018 om kvote for lisensfelling av ulv i region 4 og 5 lagt til grunn at kommuner ikke har rettslig klageinteresse. USS mener departementets vedtak bygger på en uriktig rettsoppfatning. Etter USS syn er det klart at kommuner etter [ ] Les mer ...

USS-nytt28. september 2018

USS har i dag 28.september vært i første dialogmøte med statssekretærer og embetsverk i Klima og Miljødepartementet og Landbruks- og Matdepartementet. USS var representert ved leder, Hanne Alstrup Velure, sekretær Stein Erik Stinessen fra Lund og Co. og ordfører i Engerdal, Lars Erik Hyllvang, [ ] Les mer ...

USS møter Statsministeren, og statsrådene i KMD og LMD
USS-nytt19. september 2018

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har svart på skriftlig spørsmål (Spm nr 2238) fra stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) om den todelte målsettingen i rovviltpolitikken. Les mer ...

USS-nytt17. september 2018

USS ble fredag 14. september invitert til felles møte den 28. september 2018 med Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet for drøfting av videre dialog og informasjonsutveksling i rovviltsakene, se brev og avisoppslaget nedenfor. Les mer ...

USS-nytt10. september 2018

Våre medlemskommuner har etterspurt en veileder til hvordan kommunene går frem ved etablering av snøskuterløyper i faste traseer. Veilederen er nå klar.Les mer ...

USS-nytt07. september 2018

Regjeringen har idag kunngjort mandatet og sammensetning av utvalg som skal vurdere beskatningen av havbruk. Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.