USS-nytt21. desember 2016

I går, 20. desember 2016, kom Klima- og miljødepartementes vedtak etter klage over rovviltnemndenes vedtak om [ ] Les mer ...

Utsikt fra Gaustatoppen, Tinn kommune
USS-nytt09. desember 2016

USS avholder 2017-landsmøtet i Trondheim fra 30.-31. mars. På landsmøtet vil aktuelle saker bli debattert: 

  • Regjeringen er ventet også på dette landsmøtet med orientering om utmarkspolitikken.
  • Den fremtidige forvaltningen av statsallmenningene blir nå vurdert i
  • [ ] Les mer ...
USS-nytt06. oktober 2016

Samlet sett er det i årets forslag til budsjett for Klima- og miljødepartementet få endringer sammenlignet med fjoråret, men unntak av det som gjelder det nye pilotprosjektet for utprøving av kommunedelplaner som verktøy for å ivareta naturmangfoldet. Bevillingene innenfor rovvilttiltak og [ ] Les mer ...

USS-nytt06. oktober 2016

I Regjeringens pressemelding i dag 6. oktober 2016 fremgår det at Regjeringen foreslår å bevilge åtte millioner kroner til arbeidet med å gjøre utmarksforvaltninga enklereLes mer ...

Kulturlandskap
USS-nytt02. september 2016

Landsstyret i USS har på sitt tredagers besøk i Sunndal fått omfattende informasjon fra kommunen og innbyggere om at rovviltforvaltningen undergraver statens politikk på andre viktige samfunnsområder.Les mer ...

USS-nytt04. juli 2016

USS har utarbeidet høringsuttalelse til Miljødirektoratets forslag til forskrift om overtredelsesgebyr etter motorferdselloven § 12 b. USS har lenge ment at det er viktig med effektive regler om sanksjonsmidler mot ulovlig kjøring med snøskuter. USS er derfor positiv til forskriften som er  [ ] Les mer ...

Stortinget med løve i forgrunnen. Copyright: News Øresund
USS-nytt31. mai 2016

I dag, 31. mai 2016, avga energi- og miljøkomiteen sin innstilling om Meld. St. 21 (2015-2016) Ulv i norsk natur. Bestandsmål for ulv og ulvesone. Innstillingen finner du her: [ ] Les mer ...

Hanne Alstrup Velure og Karianne Aamdal Lundgaard på høringen i næringskomiteen
USS-nytt23. mai 2016

Næringskomiteen avholdt høring på Ulvemeldingen, Meld. St. 21 (2015-2016) i dag, 23. mai 2016. USS deltok med nestleder Hanne Alstrup Velure og Karianne [ ] Les mer ...

Sau på beite
USS-nytt19. mai 2016

Regjeringspartiene og KrF og Ap har kommet til enighet om ulvesonen og et nytt bestandsmål for ulv. Partiene er enige om å videreføre en soneforvaltning av ulv, men at områdene 2, 3 og 7 tas ut. Det innebærer at sonen ikke endres nordover. USS spilte inn i høringen at vi gikk imot en endring av [ ] Les mer ...

500-lapp
USS-nytt11. mai 2016

Regjeringen la i dag frem Revidert nasjonalbudsjett (RNB), Meld. St. 2, med tilhørende forslag til Stortinget om endringer i skattelovgivningen, endringer på statsbudsjettet for 2016 samt Kommuneproposisjonen for 2017. Alle dokumentet finner du her: [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.