Ullensvang
USS-nytt22. desember 2015

Utmarkskommunenes Sammenslutning, USS, fyller 20 år i 2016. Jubileumsmøtet er lagt til Ullensvang i vakre Hardanger i dagene 27.–29.april, og Arbeidsutvalget venter stor pågang fra de 87 medlemskommunene og fra mange prominente gjester.

Regjeringen har allerede tilsagt sitt nærvær med [ ] Les mer ...

USS-nytt18. desember 2015

Miljødirektoratet sender på høring endringer i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av, felling og fangst. Les mer ...

Kraftlinjer og vei
USS-nytt15. desember 2015

Grønn skattekommisjon avga 9. desember 2015 "Sett pris på miljøet". Utredningen finner du her: NOU 2015: 15. Utvalget foreslår innføring av en naturavgift [ ] Les mer ...

Forside statsbudsjettet 2016
USS-nytt07. oktober 2015

Regjeringens forslag til budsjett for Klima- og miljødepartementet (KLD) gir gode signaler om styrket lokal forvaltning av verneområder, bedre balanse mellom bruk og vern og økte midler til oppsyn med motorferdsel i utmark. Hele fagbudsjettet finner du her: [ ] Les mer ...

USS-nytt02. oktober 2015

I dagens trontale ble forenkling av utmarksforvaltning løftet frem som et satsningsområde for Regjeringen i det kommende året. Trontalen gir uttrykk for hovedlinjene i regjeringens arbeidsprogram og politikk for dette storting. Det ble uttalt at:

"Regjeringen vil legge til rette for [ ] Les mer ...

Bergvegg
USS-nytt30. september 2015

Nettstedet Geo365 har tidligere i høst publisert et innlegg fra Norsk Bergindustri der Mineralkommunenes forslag til en kommunal mineralskatt/-avgift utlegges uriktig. Mineralkommunene har i dag et innlegg på trykk der vi imøtegår Norsk Bergindustris utlegning av vårt forslag og kommenterer [ ] Les mer ...

Valdal, Norddal
USS-nytt17. september 2015

"Nå oppfordrer jeg og landsstyret til at alle medlemskommuner i forbindelse med konstituering av kommunestyret og politiske utvalg velger representanter som følger opp USS-saker spesielt. Jeg minner også om at det kan settes av tid til at USS orienterer om USS-saker og organisasjonen under [ ] Les mer ...

USS-nytt10. september 2015

USS har i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skogeierforbund, Norskog og Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk utarbeidet et fellesinnspill om ulv i forbindelse med Klima- og miljødepartementets (KLDs) arbeid med stortingsmeldingen om ulv. Fellesinnspillet, som inneholder omforente  [ ] Les mer ...

USS-landsstyret i Pasvik
USS-nytt28. august 2015

Landsstyret i USS har vært samlet til landsstyremøte i Pasvik i Sør-Varanger fra 26. – 28. august. Et enstemmig Landsstyre var enige om at forvaltningen i større grad må respektere rovviltforliket og føringene som ligger der. Se Landsstyrets uttalelse om rovviltforvaltningen [ ] Les mer ...

Landsstyretur i Sør-Varanger
USS-nytt27. august 2015

Landsstyret i USS er på tur til Sør-Varanger. Landsstyret har i dag hørt foredrag om bjørneforskning på Svanhovd, samt om beitesituasjonen, som er utfordrende i bjørneland. På bakgrunn av sommerens tap av beitedyr til rovvilt kommer landsstyret snarlig med en uttalelse om rovviltpolitikken. [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.