Hjem Nyhetsoversikt
USS-nytt28. juni 2019

En viktig del av rovviltforvaltningen er effektiv gjennomføring av lovlig felling av rovvilt. Rask og effektiv felling styrker tilliten til rovviltforvaltningen og dyrevelferden, reduserer skadepotensialet og sparer ressurser som kan brukes på andre forvaltningsmessige tiltak. På denne bakgrunn [ ] Les mer ...

USS-nytt06. juni 2019

Klima- og miljødepartementet har i dag sendt på høring forslag til endring i naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.Les mer ...

USS-nytt29. mai 2019

USS var 27.mai 2019 i nytt konsultasjonsmøte om rovvilt med politisk og administrativ ledelse i Klima og Miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og Matdepartementet (LMD).  Fra USS stilte i tillegg til leder, de to faste representanter i møtene, Meråker-ordfører, Kari-Anita Furunes, og Engerdal- [ ] Les mer ...

USS-nytt16. mai 2019

7. mai var leder i USS, Hanne Alstrup Velure, i duell på Dax18 mot direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen,  som går hardt ut mot norsk hyttebygging og i særdeleshet moderne hyttebygging med fortetting.

Lier-Hansen sier til NRK at [ ] Les mer ...

USS-nytt30. april 2019

I forbindelse med regjeringens arbeid med supplerende vern av viktig natur, har fylkesmennene identifisert aktuelle områder for supplerende vern.

 

USS mener staten i dette arbeidet ikke etterlever kravene i naturmangfoldloven § 41, når fylkesmennene i samsvar med oppdraget fra [ ] Les mer ...

Stamåsen vindkraftpark - Statkraft
USS-nytt08. april 2019

På USS landsmøte 28.-29 mars var det enighet at USS skulle engasjere seg i arealspørsmålene knyttet til vindkraftutbygging som berører USS-kommunene. NVEs forslag til nasjonal plan kom som kjent 1. april og er sendt på høring. Planen viser at mer enn 20 av USS medlemskommuner er omfattet av [ ] Les mer ...

USS-nytt01. april 2019

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) laget et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget ble levert til departementet i dag 1. april 2019, og består av to deler:

Et oppdatert kunnskapsgrunnlag om hvordan [ ] Les mer ...

USS-nytt28. mars 2019

Landsmøtet er igang! Nær 180 deltakere og gjester møtes til interessant dager på Stjørdal - med foredrag og debatter. Foredragene er tilgjengelig for alle på hjemmesidene under "om USS" - "Landsmøte" - "Landsmøte 2019".  Les mer ...

USS-nytt25. februar 2019

Statsrådens deltakelse innebærer noen mindre endringer i programmet se nedenfor.Les mer ...

USS-nytt18. februar 2019

Landsstyret i USS vedtok 12. februar 2019 høringssvar  til statsallmenningslovutvalgets innstilling NOU 2018:11. Høringsuttalelsen, som er vedlagt, er sendt Landsbruks- og matdepartementet (LMD). Fristen for høringen til 28. februar 2019. Kommunene må gjerne vise til USS høringsuttalelse.   [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.