Hjem Nyhetsoversikt
USS-nytt18. januar 2019

Regjeringsplattformen inneholder flere uttalelser av betydning for de saker som USS jobber med. Nedenfor følger noen utvalgte klipp fra plattformen.Les mer ...

USS-nytt15. januar 2019

USS' utkast til høringsuttalelse til Statsallmenningslovutvalget - NOU 2018:11 om ny fjellov er sendt til medlemskommunene. Høringsfristen er 28. februar 2018. Høringsutkastet er foreløpig ikke behandlet av styret, og det tas forbehold om endringer. Les mer ...

USS-nytt14. januar 2019

Utvalget som har evaluert mineralloven overleverte sin rapport til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen onsdag 19. desember 2018.

Mineralloven trådte i kraft 1. januar 2010, og regulerer [ ] Les mer ...

USS-nytt11. januar 2019

Rovviltsektoren består både av store politiske spørsmål og utforming av en rekke forvaltningsverktøy. Etter to dialogmøter med Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet registrerer USS positiv vilje til forbedringer av forvaltningsverktøyene.Les mer ...

Stein Erik i retten
USS-nytt07. januar 2019

I kjennelsen fra byfogden mandag 7. januar 2019 fremgår at NOAH tapte på alle punkter i den midlertidige forføyningssaken organisasjonen anla mot staten for å få stoppet uttaket av ulv i Slettåsreviret. Begjæringen fra dyrevernorganisasjonen NOAH er ikke tatt til følge, og NOAH må betale 27.000 [ ] Les mer ...

USS-nytt17. desember 2018

Regjeringen har i dag 17. desember 2018 offentliggjort sitt vedtak om uttak av ulv innenfor ulvesona og lagt frem en rekke nye forvaltningstiltak. USS deltar sammen med Klima- og Miljødepartementet og Landbruks- og Matdepartementet i den nylig etablerte konsultasjonsordningen for demping av [ ] Les mer ...

USS-nytt14. desember 2018

Om ikke mange dager senker julefreden seg og snart har vi et nytt år foran oss. USS har hatt et travelt år med høy aktivitet og stadig nye saker, områder og tema som er viktig for oss å gripe tak i. Antall medlemskommuner har økt til 94, noe som forteller oss om viktigheten av USS som [ ] Les mer ...

USS-nytt17. november 2018

Det er en svært gledelig utvikling i USS' medlemsmasse, med fire nye medlemmer. Samlet medlemstall er nå 94 kommuner fordelt på 15 fylker. 

 Les mer ...

Sau i utmark
USS-nytt14. november 2018

USS var 12.11.18 i dialogmøte med statssekretær, politisk rådgiver og embetsverk i Klima og Miljødepartementet og Landbruks- og Matdepartementet. USS var representert ved leder, Hanne Alstrup Velure, sekretær Stein Erik Stinessen fra Lund og Co. og ordfører i Engerdal, Lars Erik Hyllvang, [ ] Les mer ...

USS-nytt12. november 2018

USS og Norges Bondelag inviterer til seminar, 4. desember 2018 på Haraldvollen, MålselvLes mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.