Hjem Nyhetsoversikt
USS-nytt25. februar 2019

Statsrådens deltakelse innebærer noen mindre endringer i programmet se nedenfor.Les mer ...

USS-nytt18. februar 2019

Landsstyret i USS vedtok 12. februar 2019 høringssvar  til statsallmenningslovutvalgets innstilling NOU 2018:11. Høringsuttalelsen, som er vedlagt, er sendt Landsbruks- og matdepartementet (LMD). Fristen for høringen til 28. februar 2019. Kommunene må gjerne vise til USS høringsuttalelse.   [ ] Les mer ...

USS-nytt07. februar 2019

USS har sendt oppdarter utkast til høringssvar til kommunene. Høringsfristen til departementet er som kjent 28. februar 2019. Les mer ...

Manshausen i Steigen. Foto:Stinessen
USS-nytt07. februar 2019

Hyttebygging er et viktig element i USS-kommunenes utnyttelse av egne naturressurser. For å kunne bidra til at norsk hyttepolitikk blir best mulig for utmarkskommunene, trengs eksemplene, erfaringene og ønskene fra kommunene.Les mer ...

USS-nytt01. februar 2019

Vil du bestemme over egen hverdag?               

Vår nye flertallsregjering vil «styrke det lokale selvstyre», «legge til rette for levende lokalsamfunn og vekst i hele landet, spre makt og bygge samfunnet nedenfra.» Regjeringen vil sørge for at «Bærekraftig utnyttelse [ ] Les mer ...

USS-nytt23. januar 2019

Advokat Stein Erik Stinessen holdt innlegg på Lokalsamfunnforeningens konferanse 21.-22. januar 2019. Her er foredraget «gjengitt» i lederen i Nationen 24. januar 2019.Les mer ...

USS-nytt18. januar 2019

Regjeringsplattformen inneholder flere uttalelser av betydning for de saker som USS jobber med. Nedenfor følger noen utvalgte klipp fra plattformen.Les mer ...

USS-nytt15. januar 2019

USS' utkast til høringsuttalelse til Statsallmenningslovutvalget - NOU 2018:11 om ny fjellov er sendt til medlemskommunene. Høringsfristen er 28. februar 2018. Høringsutkastet er foreløpig ikke behandlet av styret, og det tas forbehold om endringer. Les mer ...

USS-nytt14. januar 2019

Utvalget som har evaluert mineralloven overleverte sin rapport til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen onsdag 19. desember 2018.

Mineralloven trådte i kraft 1. januar 2010, og regulerer [ ] Les mer ...

USS-nytt11. januar 2019

Rovviltsektoren består både av store politiske spørsmål og utforming av en rekke forvaltningsverktøy. Etter to dialogmøter med Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet registrerer USS positiv vilje til forbedringer av forvaltningsverktøyene.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.