Home Nyhetsoversikt
Vindmøller på Smøla
USS-nytt30. august 2019

USS' høringsssuttalese til forslag til "Nasjonal ramme for vindkraft"  ble vedtatt på styremøte 30. august 2019 i Hattfjelldal.Les mer ...

USS-nytt29. august 2019

Landsstyret i USS har idag 29. august vedtatt høringsuttalelse til forslag til endringer i rovviltforvaltningen som ble sendt på høring 6. juni 2019, som gjelder endringer i naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst . Les mer ...

De syv søstre
USS-nytt19. august 2019

Det nærmer seg landsstyremøte  i USS (28.- 30. august i Nordland) - og sekretariatet og leder minner kommunene på å melde inn saker til sine styrerepresentanter!Les mer ...

Nasjonal ramme for vindkraft
USS-nytt19. august 2019

40 av USS medlemskommuner er berørt av forslaget til "Nasjonal ramme for vindkraft". Landsmøtet besluttet i april at USS skal avgi høringssvar, som sendes medlemskommunene. 

USS har fått henvendelse fra flere medlemskommuner som ønsker en nærmere orientering om konsekvenser mv - og /eller [ ] Les mer ...

Jervehi
USS-nytt19. august 2019

Departementet har sendt forslag til endringer i naturmangfoldloven med tilhørende forskrifter  på høring. Høringsnotatet har tittelen: «Forslag til endringer i naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst». USS vil avgi høringsuttalelse. Landsstyret [ ] Les mer ...

Naturressurskommunene
USS-nytt19. august 2019

Naturressurskommunene er en paraplyorganisasjon for kommuner med viktige naturressurser. Det første formelle møte med alle organisasjonene fant sted 13. august 2019 på Rivingen fyr i Grimstad. Samelt representerer organisasjonene 203 kommuner. Formålet er å samorde organisasjonene i saker av [ ] Les mer ...

USS-nytt28. juni 2019

En viktig del av rovviltforvaltningen er effektiv gjennomføring av lovlig felling av rovvilt. Rask og effektiv felling styrker tilliten til rovviltforvaltningen og dyrevelferden, reduserer skadepotensialet og sparer ressurser som kan brukes på andre forvaltningsmessige tiltak. På denne bakgrunn [ ] Les mer ...

USS-nytt06. juni 2019

Klima- og miljødepartementet har i dag sendt på høring forslag til endring i naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.Les mer ...

USS-nytt29. mai 2019

USS var 27.mai 2019 i nytt konsultasjonsmøte om rovvilt med politisk og administrativ ledelse i Klima og Miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og Matdepartementet (LMD).  Fra USS stilte i tillegg til leder, de to faste representanter i møtene, Meråker-ordfører, Kari-Anita Furunes, og Engerdal- [ ] Les mer ...

USS-nytt16. mai 2019

7. mai var leder i USS, Hanne Alstrup Velure, i duell på Dax18 mot direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen,  som går hardt ut mot norsk hyttebygging og i særdeleshet moderne hyttebygging med fortetting.

Lier-Hansen sier til NRK at [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.