Hjem Nyhetsoversikt
USS-nytt16. mai 2019

7. mai var leder i USS, Hanne Alstrup Velure, i duell på Dax18 mot direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen,  som går hardt ut mot norsk hyttebygging og i særdeleshet moderne hyttebygging med fortetting.

Lier-Hansen sier til NRK at [ ] Les mer ...

USS-nytt30. april 2019

I forbindelse med regjeringens arbeid med supplerende vern av viktig natur, har fylkesmennene identifisert aktuelle områder for supplerende vern.

 

USS mener staten i dette arbeidet ikke etterlever kravene i naturmangfoldloven § 41, når fylkesmennene i samsvar med oppdraget fra [ ] Les mer ...

Stamåsen vindkraftpark - Statkraft
USS-nytt08. april 2019

På USS landsmøte 28.-29 mars var det enighet at USS skulle engasjere seg i arealspørsmålene knyttet til vindkraftutbygging som berører USS-kommunene. NVEs forslag til nasjonal plan kom som kjent 1. april og er sendt på høring. Planen viser at mer enn 20 av USS medlemskommuner er omfattet av [ ] Les mer ...

USS-nytt01. april 2019

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) laget et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget ble levert til departementet i dag 1. april 2019, og består av to deler:

Et oppdatert kunnskapsgrunnlag om hvordan [ ] Les mer ...

USS-nytt28. mars 2019

Landsmøtet er igang! Nær 180 deltakere og gjester møtes til interessant dager på Stjørdal - med foredrag og debatter. Foredragene er tilgjengelig for alle på hjemmesidene under "om USS" - "Landsmøte" - "Landsmøte 2019".  Les mer ...

USS-nytt25. februar 2019

Statsrådens deltakelse innebærer noen mindre endringer i programmet se nedenfor.Les mer ...

USS-nytt18. februar 2019

Landsstyret i USS vedtok 12. februar 2019 høringssvar  til statsallmenningslovutvalgets innstilling NOU 2018:11. Høringsuttalelsen, som er vedlagt, er sendt Landsbruks- og matdepartementet (LMD). Fristen for høringen til 28. februar 2019. Kommunene må gjerne vise til USS høringsuttalelse.   [ ] Les mer ...

USS-nytt07. februar 2019

USS har sendt oppdarter utkast til høringssvar til kommunene. Høringsfristen til departementet er som kjent 28. februar 2019. Les mer ...

Manshausen i Steigen. Foto:Stinessen
USS-nytt07. februar 2019

Hyttebygging er et viktig element i USS-kommunenes utnyttelse av egne naturressurser. For å kunne bidra til at norsk hyttepolitikk blir best mulig for utmarkskommunene, trengs eksemplene, erfaringene og ønskene fra kommunene.Les mer ...

USS-nytt01. februar 2019

Vil du bestemme over egen hverdag?               

Vår nye flertallsregjering vil «styrke det lokale selvstyre», «legge til rette for levende lokalsamfunn og vekst i hele landet, spre makt og bygge samfunnet nedenfra.» Regjeringen vil sørge for at «Bærekraftig utnyttelse [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.