Hjem Nyhetsoversikt
USS-nytt17. september 2018

USS ble fredag 14. september invitert til felles møte den 28. september 2018 med Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet for drøfting av videre dialog og informasjonsutveksling i rovviltsakene, se brev og avisoppslaget nedenfor. Les mer ...

USS-nytt10. september 2018

Våre medlemskommuner har etterspurt en veileder til hvordan kommunene går frem ved etablering av snøskuterløyper i faste traseer. Veilederen er nå klar.Les mer ...

USS-nytt07. september 2018

Regjeringen har idag kunngjort mandatet og sammensetning av utvalg som skal vurdere beskatningen av havbruk. Les mer ...

Hanne Velure
USS-nytt05. september 2018

Jeg er meget tilfreds med dagens ordførermøte i KLD, med både statsministeren, landbruksministeren og klima- og miljøministeren til stede. Allerede den brede oppslutningen fra regjeringen viser en forståelse av alvoret og at rovviltpolitikken er noe langt mer enn vern av rovdyr. Den involverer [ ] Les mer ...

Grønekinnkampen, Øystre Slidre
USS-nytt05. september 2018

Hold av datoene allerede nå! USS' landsmøter er et viktig politisk verksted for utmarkskommunene. Det blir diskusjon om dagsaktuelle saker, og det blir som vanlig parallellsesjoner der du kan fordype deg i det temaet som er viktigst for din kommune. I år blir [ ] Les mer ...

NOU 2018: 11 Ny fjellov
USS-nytt05. september 2018

NOU 2018: 11 Ny fjellov er på seks måneders høring frem til 28. februar 2019 (trykk på lenketeksten for å finne høriingsdokumentene). USS vil i [ ] Les mer ...

Elg i vårsol
USS-nytt05. september 2018

I forbindelse med rovviltnemndene i region 4 og 5 sine vedtak om lisensfelling av ulv, ble [ ] Les mer ...

USS-nytt31. august 2018

Landstyret i USS har i styremøte i dag 31. august vedtatt følgende uttale om rovviltforvaltningen: Les mer ...

USS-nytt31. august 2018

På landsmøte i USS 13. april 2018 ble det vedtatt følgende resolusjon:

"Hyttebygging (fritidsbolig)

Hytter og hytteliv er en viktig del av norsk kultur og det norske folks hverdag. Det meste av dagens hytter befinner seg i USS [ ] Les mer ...

USS-nytt31. august 2018

Landsstyret i USS har idag avgitt følgende følgende uttale til regjeringens handlingsplan for friluftslivet: Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.