Home Nyhetsoversikt
USS-nytt18. oktober 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag lagt frem en melding om framtidens distriktspolitikk. Meldingen legger vekt på at det viktigste for levende lokalsamfunn i hele Norge er et næringsliv som opprettholder og skaper nye lønnsomme arbeidsplasser. 

I medlingen er det også et [ ] Les mer ...

USS-nytt17. oktober 2019

NVEs forslag til Nasjonal ramme for vindkraft av 1. april ble sendt på høring med frist 1. oktober. USS avga høringsuttalelse 30. august 2019 under tittelen "USS ber regjeringen skrote Nasjonal ramme for vindkraft". USS er svært glad for at regjeringen lytter til den nesten unisone holdningen i [ ] Les mer ...

USS-nytt07. oktober 2019

Rovviltforvaltningen

Når det gjelder rovvilt gjentas eksisterende politikk. Det skal gjennomføres en vurdering av tilskuddsordningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT-tiltak). Man skal også vurdere erstatningsordningene for tamrein og husdyr, samt sette i gang et prosjekt [ ] Les mer ...

USS-nytt01. oktober 2019

Historieløst og dramatisk forslag fra ekspertutvalget!

Utvalget foreslår å øke grunnrenteskatten og opphever alle de kommunale ordningene. Forslaget er en krigserklæring mot de 175 distriktskommuner som har avsått sine naturressurser til vannkraft. For vertskommunene er forslaget et [ ] Les mer ...

USS-nytt27. september 2019

USS er medlem av paraplyorganisasjonen "Naturressurskommunene" som 3. oktober arrangerer møte for medlemskommunene om forslag til endringer i skattereglene for vannkraft og vindkraft. Møtet - som av mange er omtalt som det viktigste møte for kommuner med betydlige naturressurser denne høsten - [ ] Les mer ...

USS-nytt27. september 2019

Regjeringen har i Statsråd i dag 27. september nedsatt et offentlig utvalg som skal utrede betydningen av privat næringsliv har for levende bærekraftige lokalsamfunn, og vurdere muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom næringsvirksomhet i distriktene. Svein Richard Brandtzæg skal lede [ ] Les mer ...

Vindmøller på Smøla
USS-nytt30. august 2019

USS' høringsssuttalese til forslag til "Nasjonal ramme for vindkraft"  ble vedtatt på styremøte 30. august 2019 i Hattfjelldal. USS ber regjeringen skrote "nasjonal ramme for vindkraft".Les mer ...

USS-nytt29. august 2019

Landsstyret i USS har idag 29. august vedtatt høringsuttalelse til forslag til endringer i rovviltforvaltningen som ble sendt på høring 6. juni 2019, som gjelder endringer i naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst . Les mer ...

De syv søstre
USS-nytt19. august 2019

Det nærmer seg landsstyremøte  i USS (28.- 30. august i Nordland) - og sekretariatet og leder minner kommunene på å melde inn saker til sine styrerepresentanter!Les mer ...

Nasjonal ramme for vindkraft
USS-nytt19. august 2019

40 av USS medlemskommuner er berørt av forslaget til "Nasjonal ramme for vindkraft". Landsmøtet besluttet i april at USS skal avgi høringssvar, som sendes medlemskommunene. 

USS har fått henvendelse fra flere medlemskommuner som ønsker en nærmere orientering om konsekvenser mv - og /eller [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.