Hjem Nyheter Velkommen til våre nye medlemmer - Våler i Østfold, Ringsaker, Kvalsund og Inderøy kommuner

Velkommen til våre nye medlemmer - Våler i Østfold, Ringsaker, Kvalsund og Inderøy kommuner

Det er en svært gledelig utvikling i USS' medlemsmasse, med fire nye medlemmer. Samlet medlemstall er nå 94 kommuner fordelt på 15 fylker. 

 

Jeg velger å tolke dette som en bekreftelse på at kommunene har setter pris på USS' høye aktivitet i saker som har stor betydning for medlemskommunene, blant annet om rovvilt og annen naturressursforvaltning, hyttepolitikk, arbeidet med ny fjellov og andre spørsmål om lokal råderett, motorferdsel, og forvaltning og utvikling - ikke bare i fjellområdene men også i kystområdene, 

sier leder av USS, Hanne A Velure. Lokaldemokratiet møter, selv om det nå er grunnlovsfestet, på stadige utfordringer i praktisk politikk og forvaltning.

USS må til stadighet fremheve de grunnleggende føringer som det er konsensus om blant de fleste norske partier, om at folkestyrets grunnstein er lokaldemokratiet.  

USS har nå 94 medlemskommuner fra 15 fylker og omfatter i areal ca 40% av Norges fastland, mens bare 7% av befolkningen bor permanent i en USS-kommune. Derfor er det helt nødvendig med en partinøytral interesseorganisasjon som felles talerør for ivaretaking av kommunenes interesser og rettigheter.

Jeg vil gi honnør til landsstyrerepresentantene for godt arbeid, og ikke minst vårt dyktige sekretariat, som gjennom organisasjonens 22-årige historie har vært organisasjonens grunnpilar, med sin unike juridiske kompetanse på de temaer USS jobber med og for.

Så håper jeg enda flere utmarkskommuner, ikke minst de som ligger langs kysten – de opplever helt samme utfordringer som innlandet men med litt andre typer naturressurser – vil vurdere medlemskap i USS. Dess flere til å bidra med erfaringsbasert kunnskap dess sterkere stemme får USS.