Hjem Nyheter Velkommen til USS landsmøte 12.-13. april 2018

Velkommen til USS landsmøte 12.-13. april 2018

USS landsmøte finner sted i Trondheim (Clarion Hotel & Congress). Det er mer en 160 påmeldte, og ingen flere ledige plasser for overnatting. Vi har derfor måttet sette opp venteliste for etternølere. 

Program: 

TORSDAG 12. APRIL 2018

0730 – 0850 Registrering

0850 – 0900 Leder Knut Herland ønsker velkommen

0900 – 0915 Introduksjon av USS: Utmarka er grunnlaget for livskraftige bygder! Innlegg ved adv. Stein Erik Stinessen, sekretariatet.

0915 – 1000 Regjeringens politikk i utmarkssaker, ved parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland

1000 – 1015 Kaffepause

1015 – 1100 Statsallmenningsutvalget utreder de to viktigste lovene for lokal forvaltning av utmark i Sør-Norges fjellområder. Utredningen ferdigstilles denne våren, og utvalgsleder og høyesterettsdommer Karl Arne Utgård forteller om arbeidet og resultatene.

1100 – 1145 Fri ferdsel i utmark, men gjelder det også opparbeidede utmarksarealer? Hvilken rolle har kommunene når det gjelder tilrettelegging for friluftsliv, brukerbetaling og sikkerhet? Allemannsretteksperten Marianne Reusch .

1145 – 1200 Kaffepause

1200 – 1300 Har utmarka plass til alle eller bare noen? Turistforeningen feirer 150 år, turisten er ikke det hun en gang var, presset og dermed verdien på utmarka øker. Går allmennheten og bygdefolket samme vei? Debatt mellom DNT  v/Oddvin Lund, og USS v/Hanne Velure

1300 – 1400 Lunsj

1400 – 1530 Parallellsesjoner:

1. Rovvilt - Jusen, politikken, opinionen og ulven. Innledning ved adv. Stein Erik Stinessen, sekretariatet - Debatt

2. Motorferdsel og det nye regelverket Ble det «råkjør over hvite vidder?» Innledning ved adv. Karianne Aamdal Lundgaard, sekretariatet

  • Innlegg fra kommuner med løyper om hvordan det fungerer v/ordfører Bente Estil, Lierne kommune
  • DNTs syn på lovendringen – Oddvin Lund - Debatt 

3. Fjelloven – også i nord? - Innledning ved adv. Caroline Lund, sekretariatet

  • Hva innebærer lokal forvaltning? v/nestleder i Engerdal fjellstyre Reidar Åsgård - Debatt

1530 – 1545 Kaffepause 

1545 – 1615 Kort oppsummering av parallellsesjonene v/sekretariatet - Spørsmål og debatt 

1615 – 1645 Kåseri: Utfordringer og muligheter mellom «storsamfunnsbrukere» av utmark og lokalsamfunnene som vertskap v/Tor Arnesen Fjell-Forsk-Nett 

1645 – 1700 Pause 

1700 – 1800 Fylkesmøter med valg i følgende fylker Østfold, Oppland, Buskerud, Aust-Agder, Vest-Agder, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland og Finnmark 

1930 Middag

FREDAG 13. APRIL 2018

0900 – 1000 Landsmøtesaker

  • Årsmelding 2017
  • Regnskap 2017
  • Budsjett 2019
  • Valg av ny leder
  • Valg av representant til valgkomiteen
  • Presentasjon av valgene i fylkesmøtene

1000 – 1030 Kaffepause

1000 – 1030 Konstituerende landsstyremøte

1030 – 1115 USS mot 2025: Bør naturressurskommuner finne sammen? Adv. Caroline Lund, sekretariatet

1115 – 1130 Kaffepause

1130 – 1215 USS arbeidsprogram 2018/2019 Adv. Karianne Lundgaard, sekretariatet

1215 – 1300 Åpen post

1300             Avslutning og lunsj