Hjem Nyheter Veileder til etablering av rekreasjonsløype for snøskuter - publisert i dag!

Veileder til etablering av rekreasjonsløype for snøskuter - publisert i dag!

Våre medlemskommuner har etterspurt en veileder til hvordan kommunene går frem ved etablering av snøskuterløyper i faste traseer. Veilederen er nå klar.

 USS' veileder er en praktisk gjennomgang i hvordan kommunene saksbehandler løypene og hva slags innhold den lokale forskriften skal og bør ha. Den inneholder nyttige tips og beskriver fremgangsmåten kronologisk. Det er også tatt inn eksempler på forskrifter fra andre kommuner. Veilederen ligger på tilgangsbeskyttet side, som krever innlogging, klikk her: Veileder. Alle medlemskommuner skal ha tilgang til sidene. Kontakt Vigdis Ekeland i sekretariatet dersom du har behov for innloggingsinformasjon. Ved ytterligere spørsmål om etablering av løyper eller annet motorferdselrelatert kan advokat Chirsti Erichsen Hurlen kontaktes.