Hjem Nyheter Vannskuterforskriften opphevet - regulering overlates kommunene

Vannskuterforskriften opphevet - regulering overlates kommunene

Vannskuterforskriften er opphevet fra 18. mai 2017. Forslag om å oppheve vannskuterforskriften har vært på høring og USS innga høringsuttalelse. Den finner du her: Uttalelse opphevelse vannskuterforskriften.USS er positiv til at myndigheten til å regulere vannskuter legges til kommunene. Imidlertid var USS' syn at forskriften først skulle oppheves fra neste år, slik at kommunene fikk tid til å utarbeide reguleringer før årets vannskutersesong. En del kommuner ønsker å beholde dagens regulering og USS ber om at departementet i ordensforskriften presiserer mulighetene for å regulere små båter og vannskutere ulikt, gitt at det er grunnlag for det. USS er opptatt av at hensynet til naturmangfold og miljø ivaretas, og at kommunene kan regulere bruk av vannskutere til fordel for annet friluftsliv. Mer informasjon om opphevelse finner du på Klima- og miljødepartementes sier, her: "Nå er vannscooterforskriften opphevet"​