Hjem Nyheter USS landsmøte 28. – 29. mars 2019 på Scandic Hell Hotell i Stjørdal

USS landsmøte 28. – 29. mars 2019 på Scandic Hell Hotell i Stjørdal

Vil du bestemme over egen hverdag?               

Vår nye flertallsregjering vil «styrke det lokale selvstyre», «legge til rette for levende lokalsamfunn og vekst i hele landet, spre makt og bygge samfunnet nedenfra.» Regjeringen vil sørge for at «Bærekraftig utnyttelse av naturressurser også må gi positive ringvirkninger for lokalsamfunnene», og at «den statlige og regionale detaljstyringen reduseres.»

Meld deg på landsmøtet

Regjeringserklæringen er på flere punkter en kopi av formålsbestemmelsen til Utmarkskommunenes Sammenslutning - USS. Men erfaring har vist oss at det kan være langt mellom liv og lære i praktisk politikk, og at regjeringserklæringers generelle formuleringer trenger makt og kraft på veien til konkret innhold. – Jeg vil at årets landsmøte nettopp skal fremstå med slik makt og kraft at politiske formuleringer som folk flest kan dele blir omgjort til praktisk politikk, handlinger, regler og rettigheter for våre lokalsamfunn.

Endringstakten i moderne samfunn øker for hvert år. Midt i en historisk strukturendring av offentlig sektor oversvømmes vi av omfattende lovendringer av betydning for utmarkskommuner: ny fjellov, ny kommunelov, ny forvaltningslov, nye rovviltregler, nye naturressursskatteregler, nye energi- og miljødirektiver mv. Den enkelte kommune må spørre seg: hvordan skal vi henge med? Hvordan skal vi kunne ta vare på våre interesser, vårt særpreg, våre rettigheter, vår hverdag, i det hele tatt kunne overlate vår kommune til våre barn i enda bedre stand enn i dag?

Landsmøtene i USS har alltid tatt mål av seg til å være viktige politiske verksted i aktuelle saker for medlemskommunene. Enda viktigere er 2019 som kommunevalgår, og som gir USS en anledning til enda større oppmerksomhet rundt våre saker.

Men husk: Landsmøtets kraft er lik medlemskommunenes oppslutning! USS landsmøter former din hverdag!

USS har lagt opp til et variert program med innlegg fra statsråd Monica Mæland, landskapsfotograf og seniorrådgiver Oscar Puschmann og professor emeritus Inge Lorange Backer, samt innlegg fra landsstyre og sekretariat.

Her er program og praktiske opplysninger og påmeldingsskjema.

Vel møtt på USS landsmøte 2019!

Hanne Velure
leder