Hjem Nyheter Støtt USS som partshjelper i ulvesaken - folkefinansiering

Støtt USS som partshjelper i ulvesaken - folkefinansiering

Landsstyret i USS har besluttet å åpne for økonomisk støtte til rettssakene om ulv. WWF har tatt ut søksmål mot Staten for å stanse lisensfellingen av ulv, og USS m.fl. har trådt inn som partshjelper for Staten. Rettssaken er berammet fra 24. - 27. april 2018, og gjelder prinsipielle spørsmål om ikke bare forvaltning av ulv, men også rovviltforvaltningen mer generelt. USS er verken for eller mot ulv, men ønsker en forvaltning i tråd med Stortingets vedtatte bestandsmål og innenfor lovverket.

Les mer om innsamlingen og gi din støtte her: www.spleis.no 

Retningslinjer for innsamlingen fremgår også her