Hjem Nyheter Støtt USS som partshjelper i ulvesaken - folkefinansiering

Støtt USS som partshjelper i ulvesaken - folkefinansiering

Landsstyret i USS besluttet i februar å åpne for økonomisk støtte til rettssakene om ulv. WWF har tatt ut søksmål mot Staten for å stanse lisensfellingen av ulv, og USS m.fl. har trådt inn som partshjelper for Staten i de midlertidige forføyningssakene. Hovedforhandling i hovedsøksmålet er berammet fra 24. - 27. april 2018, og gjelder prinsipielle spørsmål om ikke bare forvaltning av ulv, men også rovviltforvaltningen mer generelt.

Det er 5 dager igjen av innsamlingen som sålangt har bidratt med 185 500 kroner. I tillegg er det flere kommuner og andre som har foretatt direkte på USS konto for rovvilt: 1506.04.18524. 

Etter oppfordring fra mange vil vi forlegne innsamlingsperioden. For spleis må dette skje ved at vi starter på nytt. 

USS vil presisere at organisasjonen verken er for eller mot ulv, men ønsker en forvaltning i tråd med Stortingets vedtatte bestandsmål og innenfor lovverket.

Les mer om innsamlingen og gi din støtte her: www.spleis.no 
Retningslinjer for innsamlingen fremgår også her