Hjem Nyheter Statsråd Monica Mæland kommer på USS-landsmøte fredag 29. mars 2019

Statsråd Monica Mæland kommer på USS-landsmøte fredag 29. mars 2019

Statsrådens deltakelse innebærer noen mindre endringer i programmet se nedenfor.

  • Statsråd Monica Mæland vil orientere om regjeringens arealpolitikk og oppfølgingen av regionreformen fredag 29. mars fra kl. 1015 - 1100.
  • Professor Inge Lorange Backer, leder av forvaltningslovutvalget, skal holde foredrag om Ny forvaltningslov - forslag av særlig betydning for kommunesektoren. Dette foredraget flyttes til torsdag 28. mars kl 1015-1100.

Ellers ingen endringer.

Husk å melde på deltakere! Sakene som skal behandles er viktige og høyaktuelle for USS' medlemskommuner.
Påmeldingsfristen er mandag 4. mars 2019. Påmelding her.

Programmet for innleggene torsdag 28. mars 2019 fremgår nedenfor. Den påfølgende dag 29. mars 2019 er med unntak av Statsrådens innlegg forbeholdt organisasjonssaker, arbeidsprogram mm. 

Torsdag 28. mars 2019

0730 - 0850 Registrering
0850 - 0900 Leder Hanne Alstrup Velure ønsker velkommen
0900 - 0915 USS i et nøtteskall
0915 - 1000 Gjengroing ved Oscar Puschmann, landskapsfotograf og seniorrådgiver på NIBIO
1015 - 1100 Ny forvaltningslov - forslag av særlig betydning for kommunesektoren
1100 - 1145 Konsultasjonsordningen om rovdyr
1200 - 1300 Kampen om det lokale selvstyret
1400 - 1500 Parallellsefjoner - Rovvilt, Fjelloven og Hyttebygging og frilfutslivet
1530 - 1600 Kort oppsummering av parallellsesjonene
1600 - 1630 Kåseri - utmarka og storsamfunnet
1630 - 1730 Fylkesmøter for de fylker som skal ha valg

Fullstendig program finner du her.