Hjem Nyheter Staten bryter saksbehandlingsreglene i naturmangfoldloven § 41- mangelfull involvering av berørte kommuner

Staten bryter saksbehandlingsreglene i naturmangfoldloven § 41- mangelfull involvering av berørte kommuner

I forbindelse med regjeringens arbeid med supplerende vern av viktig natur, har fylkesmennene identifisert aktuelle områder for supplerende vern.

 

USS mener staten i dette arbeidet ikke etterlever kravene i naturmangfoldloven § 41, når fylkesmennene i samsvar med oppdraget fra departementet har foreslått områder som kan være aktuelle for supplerende vern uten å involvere de berørte kommuner. Naturmangfoldloven krever at når arbeid med vern tar til, skal det legges til rette for best mulig samarbeid med lokalbefolkningen og den berørte kommunen. Bakgrunnen for regelen er at verneprosessene gir bedre resultat om de som blir direkte berørt blir involvert allerede fra arbeidet tar til.

USS har i brev av i dag bedt departementet straks sørge for lovpålagt involvering av berørte kommuner. Det er også bedt om tilbakemelding på hvordan forholdet vil bli rettet opp.

USS’ brev til Klima- og miljødepartementet ligger her.