Hjem Nyheter Pressemelding: USS i første konsultasjonsmøte med KLD og LMD

Pressemelding: USS i første konsultasjonsmøte med KLD og LMD

USS har i dag 28.september vært i første dialogmøte med statssekretærer og embetsverk i Klima og Miljødepartementet og Landbruks- og Matdepartementet. USS var representert ved leder, Hanne Alstrup Velure, sekretær Stein Erik Stinessen fra Lund og Co. og ordfører i Engerdal, Lars Erik Hyllvang, ordfører i Meråker, Kari Anita Furunes, ordfører i Hattfjelldal, Harald Lie og ordfører i Sør-Fron, Ole Tvete Muriteigen. USS er godt fornøyd med utfallet av møtet i dag og ser frem til den formaliserte dialogen som nå legges opp til.

Dagens møte hadde som mål å finne formen for videre dialog og informasjonsutveksling mellom departementene og USS som talerør for kommune som er berørt av rovviltkonflikt. Man ble enige om et større møte i høst der alle rovviltregioner er representert ved USS sine landsstyremedlemmer i regionene. USS har fått som oppgave å samle og koordinere innspill og aktuelle saker til hvert møte i en tett kommunikasjon mellom departementene og USS. 

Det vil bli kontinuerlig møtevirksomhet mellom departementene og USS for å få til den nødvendige konfliktdemping. Et moment i dette er at erfaringskunnskapen i større grad løftes inn i forvaltningen slik rovviltforliket foreskriver. USS mener at dialogen med Klima og Miljødepartementet og Landbruks- og Matdepartementet vil kunne bidra aktivt til å få fokus på rovviltforlikets todelte målsetting.

USS ser frem til det arbeidet vi i fremtiden skal delta på og er sikker på at vi skal kunne bidra til de forbedringer i forvaltningen som statsministeren også har uttalt at regjeringen ser et behov for og ønsker å gjøre noe med.
 

Hanne Alstrup Velure (sign.)