Hjem Nyheter Nytt konsultasjonsmøte om rovviltforvaltningen

Nytt konsultasjonsmøte om rovviltforvaltningen

12. november vil det bli avholdt et nytt konsultasjonsmøte om aktuelle problemstillinger i rovviltforvaltningen mellom USS, KLD og LMD.

USS har nå avtalt et halvdagsmøte med Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet den 12. november om aktuelle problemstillinger i rovviltforvaltningen. Møtet blir en oppfølging av møtet med departementene den 28. september. USS er nå i ferd med å innhente oppdatert informasjon om aktuelle saker fra de enkelte rovviltregionene.

USS kommer tilbake med mer informasjon om saken.