Hjem Nyheter Ny rovviltforskrift vedtatt
Batman - foto Odd Liland

Ny rovviltforskrift vedtatt

Ny rovviltforskrift ble vedtatt 6. juni 2017

Vedlagt følger rovviltforskriften hvor endringene er markert med gult.

Endringene innebærer at det også kan tas hensyn til offentlig interesser av vesentlig betydning ved lisensfelling, jf rovviltforskriften § 2 g, hvor det henvises til naturmangfoldloven § 18 føste ledd bokstav c). Dette samsvarer med hva USS har arbeidet for å få inn. USS vil finlese forskriften for å se om også øvrige forhold som er tatt opp er kommet med.