Home Nyheter Nasjonal ramme for vindkraft

Nasjonal ramme for vindkraft

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) laget et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget ble levert til departementet i dag 1. april 2019, og består av to deler:

Et oppdatert kunnskapsgrunnlag om hvordan vindkraft kan påvirke miljø- og samfunnsinteresser, og et kart med de 13 områdene som NVE mener er mest egnet for ny vindkraftutbygging i Norge.

Nasjonal ramme for vindkraft ligger her: https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft/

Under linken ligger også en kortversjon av rapporten, samt et oversiktskart over de mest egnede områdene.

Det fremgår av rapporten at NVE har utpekt 13 områder som berører en rekke kommuner, herunder mange USS-medlemskommuner. Områdene er godt spredt i Norge, berører alle fylker med unntak av Oslo, Akershus, Oppland og Troms, og har et samlet areal på ca. 29 000 km2. De aktuelle områdene og kommunene er: 

 • Vest-Finnmark, kommunene Hammerfest, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp og Porsanger
 • Namdal, kommunene Bindal, Nærøy, Namsskogan, Høylandet, Grong, Fosnes, Namsos, Overhalla, kommunene Namdalseid, Steinkjer og Snåsa
 • Grenseområdene mellom Trøndelag og Møre, kommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Aure, Halsa og Rindal
 • Indre Sør-Trøndelag, kommunene Stjørdal, Selbu, Klæbu, Melhus, Meldal, Rennebu, Midtre Gauldal, Holtålen
 • Sunnmøre og Nordfjord, kommunene Ulstein, Hareid, Herøy, Sande, Volda, Vanylven, Selje, Vågsøy og Eid
 • Sunnfjord og Sogn, kommunene Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad, og Høyanger
 • Nordhordland og Gulen, kommunene Gulen, Høyanger, Masfjorden og Lindås
 • Sunnhordland og Haugalandet, kommunene Tysnes, Fitjar, Stord, Kvinnherad, Etne, Vindafjord, Suldal, Tysvær og Bokn
 • Vest-Agder og Rogaland, kommunene Sirdal, Gjesdal, Bjerkreim, Bygland, Evje og Hornnes, Åseral, Kvinesdal, Lund, Hægebostad, Marnardal, Songdalen, Vennesla, Flekkefjord, Lyngdal, Lindesnes, Farsund og Mandal
 • Aust-Agder, kommunene Fyresdal, Nissedal, Bygland, Åmli, Evje og Hornes, Birkenes, Froland, Iveland, Arendal, Grimstad og Kristiansand
 • Grenseområdene mellom Buskerud, Telemark og Vestfold, kommunene Kongsberg, Sauherad, Skien, Siljan, Larvik, Re og Sandefjord
 • Østfold, kommunene Eidsberg, Rakkestad, Sarpsborg og Halden
 • Nordre Hedmark, kommunene Tolga, Os, Tynset, Engerdal og Rendalen

Det er presisert i rapporten at det er mange steder innenfor de utpekte områdene som er lite egnet for vindkraft, samtidig som det kan være steder utenfor områdene som kan være egnet. Enkeltprosjekter må derfor vurderes konkret i en konsesjonsbehandling før det kan avgjøres om et sted er egnet for vindkraft. Det er samtidig påpekt at kartet kan brukes som et styringsverktøy for hvilke områder som vil bli prioritert framover. Det vil være mulig å søke om konsesjon også utenfor de utvalgte områdene. Det fremgår imidlertid av oppdragsbrevet fra OED til NVE at det skal være vanskeligere å få konsesjon i et område som ikke er pekt ut i den nasjonale rammen. NVE legger ikke opp til å gi slike saker samme prioritet.

Har du spørsmål til den Nasjonale rammen for vindkraftverk kan sekretariatet i USS kontaktes.