Hjem Nyheter Klima- og miljødepartementet: Nytt vedtak om ulv

Klima- og miljødepartementet: Nytt vedtak om ulv

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 5 ble stanset ved Oslo tingretts midlertidige forføyning. Avgjørelsen var begrunnet i saksbehandlingsfeil fra Klima- og miljødepartementet. Nå har departementet truffet nytt vedtak. Samtidig er det truffet vedtak om lisensfelling innenfor ulvesonen.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen presenterte det nye vedtaket og klageavgjørelsen over lisensfelling innenfor ulvesonen på en pressekonferanse i dag, 1. desember 2017.

Departementet utsetter iverksettelsen av lisensfelling utenfor sonen til 21. desember 2017. Det vil si at fellingen ikke kan påbegynnes før etter dette tidspunktet. Departementet sender samtidig på høring forslag til endring i rovviltforskriften. I høringen foreslås lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen utvidet slik at den skal sammenfalle med elgjakta, fra 25. september til 30. april. Denne endringen vil dermed først kunne tre i kraft for lisensfellingsperioden fra høsten 2018. 

Når det gjelder vedtaket innenfor ulvesonen, er det truffet vedtak om lisensfelling av Julussa- og Osdalen-revirene. Slettåsreviret i Trysil kommune er dermed ikke omfattet av lisensfellingen innenfor ulvesonen. 

Vedtakene kan du lese her. Mer informasjon finner du på KLDs nettsider: KLD