Hjem Nyheter Hold av datoene - 27. - 29. mars er det USS landsmøte!

Hold av datoene - 27. - 29. mars er det USS landsmøte!

Hold av datoene allerede nå! USS' landsmøter er et viktig politisk verksted for utmarkskommunene. Det blir diskusjon om dagsaktuelle saker, og det blir som vanlig parallellsesjoner der du kan fordype deg i det temaet som er viktigst for din kommune. I år blir hyttekommuner- og politikk nytt tema på landsmøtet - en problemstilling som er velkjent i de fleste USS-kommuner. Kommuner opptrer som myndighetsorgan, samfunnsutvikler og tjenesteyter – både innenfor frivillige og lovpålagte oppgaver. De ulike rollene medfører ulike konflikter og problemstillinger, som blir tema på landsmøtet. Mineralloven evalueres i disse dager, og resultatet av det vil bli tema på landsmøtet. USS har tidligere foreslått en kommunal avgift på mineralutvinning. Regionreformen er et hett tema, og på landsmøtet er spørsmålene hvilken betydning reformen får for USS-sakene og det lokale selvstyret. Og NOU om ny fjellov er på høring - hva vil forslagene bety for utmarkskommunene, og får vi lokal forvaltning også i Nordland og Troms? Ellers blir det sedvanlige USS-temaer som rovviltforvaltning, lokal forvaltning i og inntekter fra fjellområder/statsallmenning, motorferdsel og vilkårene for det lokale selvstyret generelt. Detaljert program vil bli lagt ut i løpet av vinteren sammen med påmeldingsskjema. Har du innspill til temaer, er du velkommen til å kontakte sekretariatet.