Hjem Nyheter Hanne A. Velure er USS' nye leder!
Det nye landsstyret i USS, Ny USS-leder Hanne A. Velure i lys drakt midt i bildet.

Hanne A. Velure er USS' nye leder!

Hanne A. Velure er valgt som ny USS-leder ved akklamasjon. Valgkomiteen begrunnet sin innstilling på Velure som leder med følgende: Hanne A. Velure har sittet i landsstyret i USS siden 2014. Velure har vært varaordfører i Lesja kommune fra 2011–2015, og hun har sittet i kommunestyret i samme kommune siden 2007. Velure sitter i Høyres sentralstyre, noe hun har gjort siden mai 2014. Velure er sterkt engasjert i utmarksforvaltning og spesielt lokalt selvstyre over utmarka. Hun har vært leder for utvalget som avga rapporten «Forenkling av utmarksforvaltningen» i februar 2016. Videre er Velure fra 1. januar 2016 medlem i det regjeringsoppnevnte «Statsallmenningsutvalget», som skal vurdere endringer i fjellova og statsallmenningsloven og eventuelt foreslå en ny lov om statsallmenninger. Velures lange og sterke engasjement for utmarkskommuner og utmarksforvaltning gjør henne etter valgkomiteens syn til et godt valg som leder for USS.

Vi gratulerer Hanne som ny leder av USS!