Hjem Nyheter Fredagslesning: Intervju med USS' nye leder

Fredagslesning: Intervju med USS' nye leder

Hun er oppvokst i Danmark, men har endt opp i en norsk og ulendt utmarkskommune. Nå er Hanne Alstrup Velure, Lesja og Høyre, ny leder av Utmarkskommunenes Sammenslutning - USS.

- Det er en stor ære for meg og jeg takker ydmykt for tilliten jeg har fått av en enstemmig valgkomite og et enstemmig landsmøte. Det er en viktig oppgave å lede og representere utmarkskommunene. Vi jobber med store og viktige spørsmål for alle folkevalgte som skal styre hver enkelt kommune rundt om i landet. Lokaldemokratiet er grunnsteinen i et ekte demokrati men det utfordres til stadighet av statlig detaljstyring. Folkestyret må ha reelt innhold, sier hun.

I sin tale til landsmøtet etter ledervalget snakket Velure om det hun mener er USS’ styrker og utfordringer fremover.  

-Jeg var på mitt første USS-landsmøte Bodø i 2008. Som fersk politiker husker jeg at jeg stusset veldig over hva slags opplegg dette var – en gjeng med Oslo-advokater som skulle lære oss distriktspolitikere hvordan vi snakker om egne saker og interesser med våre egne partikolleger på Stortinget. Hvor vanskelig kunne det være? Men virkeligheten innhentet meg raskt. – Jeg lærte fort hvor stor betydning USS har for utmarkskommunenes mulighet for å både nå frem med sitt budskap og hvordan organisasjonen har en formativ rolle i politikken. Det handler i tillegg til det at man er en utrolig mye sterkere stemme, 90 kommuner sammen enn én og én kommune. Jeg vil påstå at jeg aldri hadde nådd så langt med mine politiske hjertesaker – lokal forvaltning og vekst gjennom naturressursbasert næringsutvikling i distriktet – uten at jeg gjennom USS hadde lært meg begrepsapparat, terminologi, politisk historikk og forståelse for disse områdene. – Det er akkurat den kompetansen man trenger for å kunne drive frem våre saker sentralpolitisk. Skal lokaldemokratiet fungere fordrer det at lokalpolitikere kan sine saker og kan å formidle dem både i mediene og i sentralpolitiske miljøer!

USS er en tverrpolitisk organisasjon med 90 medlemskommuner som i areal utgjør ca. 40 % av Norges fastland. Velure ser det ikke som noe problem å være Høyre-politiker og samtidig representere en partinøytral organisasjon. 

- Det handler jo om rolleforståelse. Jeg skal være medlemskommunenes stemme og snakke deres sak, så partipolitikken er underordnet. Naturligvis har jeg med meg mine verdier men i de saker USS kjemper for har vi jo intern enighet. USS favner engasjerte politikere fra venstre til høyre - der man har noen felles mål og forståelse av hva vi trenger i utmarkspolitikken – beslutningsmyndighet nærmest dem beslutningen gjelder – det er inspirerende. Jeg har tro på at møte mellom mennesker, dialog og det å søke etter felles løsninger fører frem - selv om man ikke alltid har samme mening om hvordan man skal nå målet. Det å bli kjent med politiske motstandere slik vi gjør i USS er med å bygge opp gjensidig respekt for hverandre – og det får oss kanskje til å tenke at vi ikke kan være så skråsikre på alt vi trodde på, allikevel. I USS snakker vi om virkelige løsninger for virkelige mennesker, ikke politisk korrekte løsninger for politisk korrekte dyr. Vi kjemper for vår rett til å mene det vi vil lokalt og i størst mulig grad få lov til å føre dette ut i livet. Det er det som er styrking av lokaldemokratiet.

Som ny leder i USS har hun ambisjoner for organisasjonen. Det går på mer synlighet, tydelig image og nettverksbygging.

- Jeg blir litt lei meg når jeg får inntrykk av at noen ser på USS som denne organisasjonen som er imot ulv, for frislepp av snøscooterkjøring – ikke liker naturmangfoldloven osv. USS er hverken for eller imot noen av delene. Når historien skrives er jeg også sikker på at USS vil fremstå som vokteren av det vi alle sier vi er så opptatt av – nemlig det lokale folkestyret og det som har funket gjennom generasjoner og som gjør at vi har det Norge vi har – lokalbefolkningens forvaltning av naturen. Vi har en jobb å gjøre med å være tydelige på hva USS er – og ikke er!